Som Windowsadministratör kommer man förr eller senare gå över från ett enkelt och manuellt förfarande till ett mer automatiserad men också mer komplex metod. Ändå har inte uppdateringssystemet WSUS slagit stort, trots att är gratis för alla som licensierat en serverversion av Windows.

WSUS står för Windows Server Update Services och just är version 3.0 SP 2 den senaste. WSUS ingår med alla serverversioner av Windows sedan åtminstone 2003. Så här gör du för att aktivera det:


1. Ge servern rätt roll

Öppna Serverhanteraren och klicka på Roller. Klicka på den länken Lägg till roller till höger så öppnas en guide. I guidefönstret klickar du direkt på Nästa. I följande ruta ser du de tillgängliga rollerna – WSUS hittar du troligen längst ned, här med det fulla namnet Windows Server Update Services. Bocka för det och klicka på Nästa.

Sidan som dyker upp nu beskriver vad WSUS är och ger några tips. Klicka på Nästa. Sista sidan i guiden är en bekräftelse på dina val. Klicka på Nästa.

2. Välj katalog

Nu visar sig en ny guide som heter Installationsguide för Windows Server Update Services 3.0 SP 2. Klicka på Nästa i första rutan. I följande ruta accepterar du licensavtalet och klickar på Nästa.

I rutan därpå ska du välja till vilken katalog de nya uppdateringar som hämtas från Microsoft Update ska lagras. Microsoft rekommenderar ett ledigt hårddiskutrymme på minst sex gigabyte. Låt bockrutan ovanför sökvägen till katalogen vara ibockad – utrymmet behövs. Klicka på Nästa.

3. Välj databas

Ange sökväg för databasfilerna. Här har du tre alternativ beroende på hur du konfigurerat ditt system. Extern databasserver, i samma katalog som uppdateringarna (förvalt), eller låta den lokala databasservern, i vårt fall vår SQL Server, ta hand om det hela automatisk. I vårt exempel väljer vi mittenalternativet, att låta SQL Server sköta databasfilerna, och klickar på Nästa.

I nästa ruta ser du om anslutningen till databasen lyckades, samt namnet på databasinstansen. Om det lyckades klickar du på Nästa, annars måste du felsöka databasen och se till att installationsprogrammet kan ansluta till databasen. Om databasservern är igång är det i de flesta fall något fel i de åtkomsträttigheter som angivits.

Testsystem

För att kunna hänga med i aktiveringen måste du se till att följande finns installerat eller aktiverat i ditt Windows Server 2008:

 IIS 7.0 med Windows Authentication
 ASP Dotnet
6.0 Management Compability
IIS Metabase Compability
Microsoft Report Viewer Redistributable 2005
Microsoft SQL Server 2005 SP 1 eller SQL Express SP1

(Dotnet Framework 2.0 och BITS 2.0 finns som standard i Server 2008.)