7. Välj när du ska hämta

Här handlar det om vilka typer av uppdateringar du vill hämta till dina datorer, alltså klassificeringarna. Vissa självklara val är redan förbockade, men troligen vill du ha mer än så. Skillnaderna mellan till exempel Samlade uppdateringar, Säkerhetsuppdateringar, Uppdateringar och Viktiga uppdateringar kan tyckas något kryptiskt, men om du markerar ett alternativ syns en enkel förklaring längst ned i rutan. Det är inte riskfritt att välja allt i den här ruta heller – var till exempel försiktig med drivrutiner.

Klicka på Nästa och du kommer till rutan där du ska bestämma hur och när uppdateringarna ska hämtas. Välj sedan Automatisk och välj en lämplig tidpunkt. Vi rekommenderar en, och endast en, synkronisering per dag, företrädesvis på natten. Klicka på Nästa och välj om du ska påbörja den inledande synkroniseringen nu eller senare – den tar lång tid. Klicka på Nästa och Nästa igen.

8. Ställ in domänkontrollanten

Nu är det dags att skapa grupper och gruppolicys för de datorer som vi vill ska uppdateras från vår nya WSUS-server. Vi förutsätter att du redan har en AD-domän, annars skapar du en på samma maskin som WSUS-servern eller på en annan Windows-server. I vårt fall har vi redan en domänkontrollant på en annan server (med engelsk Windows Server 2008). I den domänen skapar vi ett nytt gruppolicyobjekt (gpo) speciellt för WSUS, och länkar det till domänen.

Vi skapar också en datorgrupp med de medlemmar som ska ha uppdateringarna. Börja med att starta Active Directory Users and Computers, expandera din domän och högerklicka på Computers, välj New och Group. Döp gruppen till något lämpligt, till exempel WSUS-gruppen.

Under Group Scope väljer du Domain local, och under Group type väljer du Security. Klicka på OK. Dubbelklicka på den nya gruppen och klicka på fliken Members, klicka på knappen Add. Nu ska du lägga till de datorer du vill ska ingå i gruppen, men vi rekommenderar att du börjar med en testdator för att kolla att systemet kommer att fungera, annars kan det bli tråkigheter. Klicka på OK.


9. Skapa gpo

Här ska vi skapa en gpo som styr hur datorerna i domänen ska uppdateras. Starta Group Policy Management under Start och Administrative Tools. Expandera Forest, Domains och din domän. Högerklicka på Group Policy Objects under din domän och välj New. Döp gpo:t till något vettigt och klicka på OK. Ditt nya gpo dyker nu upp under Group Policy Objects.

Högerklicka på det nya gpo:t och välj Edit. I det nya fönstret som dyker upp expanderar du Computer Configuration, Policies, Administrative Templates, Windows Components och markera Windows Update (finns troligen längst ned). Till höger ser du nu de regler som styr uppdateringar av klienter, och genom att redigera regeln för namnet på uppdateringsservern kommer våra testklienter ansluta till vår WSUS-server om vi anger den som uppdateringsserver.