superdator bin ladin
Låt superdatorn läsa nyheterna och avslöja var skurkarna gömmer sig. Bild: Kalev Leetaru

Den amerikanska superdatorn Nautilus vid University of Tennessee kan läsa människor på samma sätt som meteorologerna spår vädret.

Superdatorn har matats med över 100 miljoner nyhetsartiklar från tre databaser, vilket resulterat i 2,4 terabyte data som därefter analyserats på värdeladdade ord. Informationen har även platsbestämts geografiskt. Nyheterna kommer från New York Times, Summary of World Broadcasts samt engelskspråkiga Google News-artiklar.

Datorn sägs bland annat ha förutspått flera av den senare tidens uppror i arabländerna, men också platsbestämt Osama Bin Ladins gömställe till ett 200 kilometer stort område i norra Pakistan. Arbetet har dock gjorts efter att händelserna inträffat.

Forskarna hävdar att systemet även kan anpassas för att förutspå kommande händelser. Arbetet beskrivs i närmare detalj i en utförlig forskarrapport (länk nedan).