"Lär från http" är Mark Shuttleworths recept för att alla mjukvarutillverkare som håller på med olika moln-implementationer inte ska lägga energi på något som sedan inte blir standard.

I ett långt blogginlägg skriver Mark Shuttleworth om vikten av att molnmjukvaror som Openstack och Eucalyptus fortsätter bygga runt de facto-standarden Amazon och inte snöa in på egna vägar.

Mark Shuttleworth menar på att precis som http är kanske inte Amazons molngränssnitt det ultimata eller perfekta men det finns där och det används.

Innovationen kan sedan byggas runt det gränssnittet tycker Mark Shuttleworth som säger att utvecklingen runt http inte stannat av för att protokollet i sig var undermåligt. Han ger cookies, komprimering och snabba webbservrar som exempel på innovation runt http.

Mark Shuttleworth trycker på sex punkter för en bra standard.

  • Att vara pragmatisk runt det faktum att Amazon fattat ett antal beslut vi måste leva med för evigt.
  • Att de som jobbar med Openstack och Eucalyptus har som målsättning att vara kompatibla.
  • Utveckla ett automatiserat testverktyg som testar prestanda i en molnimplementation.
  • Att släppa in Amazon i gemenskapen, även om det kan dröja ett tag.
  • Att dokumentera standarden som http, css och html.
  • Att inte låta organisationerna itu eller iso vara med.

Mark Shuttleworth avslutar med att skriva att han kan tänka sig att tilldela resurser till ett sådant projekt men det ska drivas i en liten skapa.

"Glöm stora konsortium eller processer eller lobbyister. Vad som behövs är några duktiga människor som kan aws, Eucalyptus och Openstack - och så några duktiga tekniska skribenter" skriver Mark.