Stor botnätkampanj via mejl sedan augusti.

Våg efter våg av skadlig kod via massiva mejlutskick har producerats sedan augusti månad. Med den genomsnittliga framgång dessa typer av utskick har, kan miljontals datorer ha infekterats, varnar it-säkerhetsföretaget Commtouch i ett blogginlägg.

När en dator väl infekterats kan ytterligare skadlig kod installeras. Detta för att låta datorn i det dolda utföra en rad olika saker, som till exempel skicka ut skräpmejl, utföra ddos-attacker eller stjäla känslig information från användaren.

Rekordet i mejlutskicken kom den 12 augusti, när hela 25 miljarder mejl pumpades ut under ett enda dygn. Efter det datumet har ytterligare fem toppar i spamvolym inträffat. Botnätets slutliga mål är dock ännu ett mysterium för forskarna. ”Syftet med denna stora datorkraft är ännu oklar”, skriver företaget i bloggen.

Om syftet skulle vara att sända skräpmejl, har det ännu inte heller haft någon effekt på de globala skräpvolymerna, som faktiskt varit något minskande sista tiden, noterar Commtouch.

IDG News