En stor andel av de Linuxdatorer som används i dag levererades ursprungligen med Windows. Användarna har med andra ord installerat det öppen källkod-baserade operativsystemet på egen hand. Visst säljs det även system med Linux förinstallerat, men många gånger är det billigare att köpa en Windowsdator och sedan installera Linux själv.

När Windows 8-datorerna kommer ut på marknaden kan det mycket väl bli så att det inte längre går att lägga in Linux på Windowsmaskiner. Det nya operativsystemet innehåller nämligen en säkerhetsfiness som sätter käppar i hjulet.

Problemet kan i grund och botten härledas till beslutet att använda det hårdvarubaserade säkra bootprotokollet uefi istället för mer traditionella bios. Tekniken har ursprungligen tagits fram för att sätta stopp för rootkits och andra lågnivåattacker. Rent praktiskt fungerar det genom att program och drivrutiner bara kan laddas om de bär en viss signatur som kan knytas till en uefi-nyckel.

Red Hat-utvecklaren Matthew Garrett förklarar problemet:
– Det finns ingen centraliserad signeringsorganisation för dessa uefi-nycklar. Om en leverantörs nyckel installeras på en maskin finns det bara ett sätt för att få kod signerad med den nyckeln, och det är via leverantören själv. En maskin kan ha flera nycklar installerade men om du inte kan få dem att signera din kod så kan den inte exekveras.

Microsoft har tidigare sagt att man kommer att kräva att datorer med Windows 8-loggan ska levereras med det säkra bootsystemet. Matthew Garrett tror att sådana datorer mest sannolikt kommer att signeras med en Microsoft-nyckel som stänger ute Linux och andra operativsystem.

IDG News