Torbjörn Eklöv

Mycket få av Sveriges företag, organisationer och myndigheter har hunnit installera ipv6. Det finns inga officiella siffror, men andelen ligger förmodligen under en procent, enligt Torbjörn Eklöv, ipv6-proffs och delägare i it-konsultföretaget Interlan.

– I Asien är ipv4-adresserna slut nu, och läget blir det samma i Sverige och Europa efter sommaren. Snart kommer antalet som bara kör ipv6 att gå om dem som bara kör ipv4 globalt sett, säger han.

Översättning duger inte
Den som bara kör ipv4 kan kommunicera med den som bara kör ipv6 med hjälp av adressöversättning och andra metoder, men enligt Torbjörn Eklöv är inte det här några hållbara tekniker.

– Det uppstår lätt problem med säkerheten och nåbarheten. Det är bara nödlösningar tills du har infört ipv6.

Torbjörn Eklöv rekommenderar dock ingen att gå över till ren ipv6. För att kunna kommunicera med alla på ett bra och säkert sätt behövs än så länge både ipv4 och ipv6.

Steg ett i införandet av ipv6 är att kolla om din internetleverantör erbjuder tjänsten.

– Det är ofta där det största problemet ligger. Det finns 240 internetleverantörer i Sverige i dag, och bara 16 procent erbjuder ipv6.

Om internetleverantören inte kan tillhandahålla ipv6 finns det ingen annan lösning än att byta. Steg två i införandet är att inventera dina prylar: Vad klarar ipv6 och vad klarar inte ipv6? Steg tre är en eventuell investering. Det vanligaste är att du behöver köpa en ny brandvägg.

– Du behöver inte köpa någon jättestor ipv6-brandvägg utan bara en liten som står bredvid den stora ipv4-brandväggen. Än så länge utgör ju ipv6-trafiken en så pass liten andel av den totala trafiken. Det fjärde och sista steget i införandet av ipv6 är själva implementeringen, som oftast bara tar någon timme eller två.

Inte överallt direkt
– Först definierar du adresser och regler i brandväggen så att du får igenom den trafik du vill. Sedan slår du på ipv6 för mejlservrar, dns-servrar, hemsida och surfning.

Torbjörn Eklöv anser att det är klokt att inte köra igång med ipv6 överallt direkt, utan att fokusera på de här fem huvudområdena.

– Det är onödigt att slå på ipv6 i exempelvis journal- eller ekonomisystemet. Du vet inte hur applikationen är skriven och hur servern gör när den frågar efter en adress. Och det är ju inget problem att låta ekonomisystemet leva kvar i sin ipv4-värld, för det behöver inte kommunicera med Asien. Men det är klart att när du upphandlar nästa gång så ska ipv6 vara ett krav, för någon gång vill du ju fasa ut ipv4 helt.

Inte dyrt, inte krångligt
Att börja med ipv6 är varken dyrt eller krångligt. Exakt hur lång tid det tar och hur mycket det kostar beror på hur grundförutsättningarna ser ut och om du väljer att göra det själv eller ta in en konsult.

Om du tar hjälp av en konsult tar införandet totalt ungefär tolv timmar, vilket kostar ungefär 12 000 kronor, enligt Torbjörn Eklöv. Om du behöver köpa en ny, liten brandvägg så går det på 10 000–20 000 kronor.

– Och du behöver inte skicka iväg teknikerna på kurs i en vecka. Det räcker med en dags workshop för att komma igång. Kan du din ipv4 så är ipv6 enkelt att lära sig, säger Torbjörn Eklöv.

Torbjörn började it-banan 1989

Torbjörn Eklöv är it-konsult och delägare i Interlan, och har sysslat med ip och kommunikation sedan 1992. De senaste två åren har han i princip jobbat heltid med ipv6 och dnssec, främst med implementation samt med att hålla kurser och föredrag.

It-karriären började 1989 på företaget Owell. När företaget blev uppköpt av dåvarande VMdata tyckte Torbjörn att arbetet blev tråkigt och startade i stället Interlan tillsammans med ett par kollegor.

Torbjörn bor i Gävle med sambon Anna och tre katter.