wlan

Scenario
Du har ett trådlöst nätverk som har några år på nacken. Nätverket har 50–100 samtidiga användare och 4–5 accesspunkter. Nätverket fungerar bara sämre och sämre och det behöver förbättras och moderniseras.


I dag har både antalet it-prylar som har en wlan-anslutning och antalet trådlösa nätverk formligen exploderat. På ett företag med runt 70 anställda finns ofta upp emot 250 trådlösa klienter så som bärbara, ip-telefoner, smarta telefoner, surfplattor och skrivare. Har verkligen ditt trådlösa nät hängt med i svängarna? Kanske du har användare som upplever dålig hastighet i en del av byggnaden? Eller kanske ip-telefonerna fungerar dåligt i vissa utrymmen eller under vissa tider under arbetsdagen? Hur länge sedan var det du grundligt gick igenom ditt trådlösa nätverk?

Med några relativt enkla handgrepp kan du förbättra prestandan på det trådlösa nätverket. Vi kommer i denna artikel fokusera på medelstora företagsnätverk, men givetvis kan en hel del av tipsen även komma till nytta för mindre eller större installationer.

samtal

1. Ta reda på dina behov

Alla förbättringsprojekt mår bra av struktur, och ett lämpligt första steg för att få struktur är att kartlägga företagets behov. Hur många klienter har ni? Av vilken typ? Vilka tjänster ska klienterna ha?

En skrivare och en ip-telefon ställer ganska olika krav på det trådlösa nätverket både vad gäller tillgänglighet och kvalitet på service. Skrivaren kanske kan ha tålamod och vänta på en relativt långsam uppkoppling, till skillnad från en ip-telefon som ska ha hög kvalitet och tillgänglighet överallt där en användare kan tänkas röra sig.

Intervjua användarna
Hör dig för med användarna vilka önskemål de har och vilka problem de upplever med nuvarande nätverk. Glöm inte att fråga om det är någon tjänst eller service de inte längre behöver. Det är lätt att lägga till men det glöms ofta bort att vissa saker i-bland inte längre behövs. För att veta vilken kvalitet ditt nätverk ska erbjuda är det bra om du skaffar dig en uppfattning om vad ett bra nätverk ska leverera, och då gärna i ett mätbart värde. Ofta mäter man skillnaden mellan signalstyrka och brusgolv – det kallas signal to noise ratio, snr, och anges i decibel. Värdet anger hur mycket nyttosignalen sticker upp ur det allmänna bruset.

Det är ganska enkelt att mäta upp en bra och en dålig miljö för att bestämma vilken nivå du vill att ditt nätverk ska kunna erbjuda.

Fakta

  • poe, power over ethernet: Standard som ger strömförsörjningen till accesspunkter över lan-kabeln. Därmed behövs ingen separat extern strömförsörjning och installationen blir enklare.
  • rogue access point: En otillåten accesspunkt i organisationens nätverk, ofta installerad av användare i brist på bättre vetande. Utgör ofta en säkerhetsrisk.
  • site survey tool: Ett kraftfullt program som hjälper dig att grafiskt visualisera din radiomiljö. Programmet installeras på en vanlig laptop och använder datorns wlan-kort för datainsamlingen.