Lite mindre spam på nätet när Microsoft sätter ner foten.

Den amerikanska mjukvarujätten Microsoft fortsätter sin kampanj mot botnät via hjälp från rättsystemet. Det senaste draget följer samma mönster som när företaget gjorde insatser mot botnäten Rustock och Waledac. Microsoft har i det här fallet bett om en rättslig order till Verisign, som den 26 september svarat med att stänga ner 21 domäner associerade med de kontrollservrar som utgjorde kärnan i Kelihos.

Kelihos är ett av de lite mindre botnätvarianterna och beräknas ha infekterat mellan 42 000 och 45 000 datorer. Detta är samtidigt tillräckligt för ge nätverket en produktionstakt på fyra miljarder skräpmejl per dygn. Enligt säkerhetsexperter hade också Kelihos många likheter med Waledac och vissa spekulationer gör gällande att det kan ha utvecklats av samma personer.

Alla utom en av domänerna som Microsoft lyckades stoppa var anonymt registrerade i Bahamas. Enligt företaget är det vanligt att leverantörer som erbjuder gratis domänregistrering råkar ut för missbruk från cyberkriminella. Det brukar också ta lång tid innan leverantörerna reagerar mot missbruket.

IDG News