Acceleratorn Max IV är en synkrotronljusanläggning med världsunik prestanda som just nu byggs vid Brunnshög nära Lund. Det kommer bli ett svenskt nationellt forskningslaboratorium som kan göra livet lättare för alla som ägnar sig åt strukturforskning. Max IV baseras på en kombination av ny teknikteori och frukten av den utveckling som skett vid Max-lab i Lund under flera decennier.

Med synkrotronljus kan man studera hur materien är uppbyggd – något vi inte kan se med blotta ögat, hur bra mikroskop vi än har. På Max IV öppnar de unika tekniska egenskaperna nya möjligheter. Anläggningens konstruktion gör att olika processer kan granskas med en betydligt högre noggrannhet än vad som tidigare varit möjligt. Forskarna kommer också kunna studera kemiska reaktioner med mycket korta tidsförlopp.


Det allra innersta


En tung dörr leder in till det allra heligaste – linjäracceleratorn där elektronerna kommer ifrån.

Vi tog ett snack med Pedro Fernandes Tavares vid Max-lab vid Lunds universitet, projektledaren för lagringsringarna vid nya Max IV. Det blir två stycken, en på 1,5 och en på 3 gigaelektronvolt:

– Avsikten med Max IV är att vi ska förse det svenska och internationella forskningssamfundet med ett nytt kraftfullt verktyg för att kunna undersöka materiens innersta. För att studera så små partiklar som molekylstrukturer måste vi använda oss av ljus som har kortare våglängd än det som är synligt för våra ögon: ultraviolett ljus och röntgenstrålning, säger Pedro Fernandes Tavares.

Man lyser helt enkelt på de olika materialen och observerar hur det ser ut när ljuset träffar dem. Fördelen med Max IV är ljusstyrkan. Synkrotronljus är flera tiopotenser starkare än ljus från andra ljuskällor, särskilt ljus med kort våglängd och i röntgenområdet. Man kallar det för ljus, trots att det är röntgen, eftersom all elektromagnetisk strålning består av fotoner, ljuskvantapartiklar, oavsett om vi kan se dem med våra ögon eller ej.Pedro Fernandes Tavares, projekt-ledare för lagringsringarnas konst-ruktion vid Max IV, berättade allt för undertecknad om elektronernas framfart.

Optik trots röntgen
Den strålformande utrustningen kallas därför för optik trots att den hanterar röntgen.Dessutom är ljusstrålarna väldigt smala, så att de kan färdas långa avstånd utan nämnvärda förluster och dessutom fokuseras på mycket små områden.

Max IV accelererar elektroner och det sker vid tre acceleratorer. Den första är en linjäraccelerator med tre funktioner (se översiktsbild). Som injektor ska den kunna fylla den lilla och den stora ringen med elektroner om 1,5 gigaelektronvolt respektive 3 gigaelektronvolt. Dessutom ska den kunna skicka in korta pulser av elektroner i kortpulsanläggningen (spf, short pulse facility). Lagringsringarna tar emot en mängd pulser och bygger på de pulser (buckets) som redan går runt. När man fyllt ett tag har man till sist nått de erforderliga 500 milliamperen.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning