Länge har det varit tydligt vilket lagringsnätverk som passat bäst
för just din verksamhet. Fibre channel, förkortat fc, har tagit hand
om marknaden för de stora, snabba och dyra systemen medan iscsi har gällt för de mindre, med lägre krav på prestanda och tillförlitlighet.

Men på senare tid har den här indelningen luckrats upp. Framför allt två saker har hänt. Dels har ethernet blivit snabbare och mer pålitligt, om än inte fullt så pålitligt som fc, skulle många hävda. Dels har protokollet fcoe har tagits fram som en slags kompromiss mellan de två huvudalternativen.

I en tidigare artikel förklarade och analyserade vi de tre lagringsprotokollen för san: fibre channel, iscsi och fcoe. Artikeln hittar ni här: San-protokoll – så funkar det

Testet av protokollen kan ni ladda ner det som en smidig pdf här:

 
sanningenomsan.pdf 1,4 mb