databas_i_molnet

Allt fler tjänster flyttas ut till molnet. Bland de mer populära mjukvaror som lyfts till internet är databashanterarna. Det är logiskt. Kostnaden för att lagra data är hög, inköpen av såväl mjuk- som hårdvara kan innebära skyhöga belopp. Inte sällan behövs dessutom kompetenta och dyra tekniker för att hantera lösningarna.

Samtidigt står en stor del av den kapacitet som företag köper oftast oanvänd. Enbart några få gånger i veckan, eller kanske månaden, används maskinerna till max. Att betala för den möjligheten är inte kostnadseffektivt.

Mer värde per krona
Det är här som daas, database as a service, kommer in i bilden. Om du flyttar ut informationen till en extern leverantör slipper du bry dig om infrastrukturen. Allting hanteras av någon annan. De kan se till att balansera lasten över många kunder och på så sätt får du ut mer värde per investerad krona.

Och det finns fler fördelar. Uppgradering, säkerhetskopiering och skalbarhet blir frågor som inte längre påverkar den egna verksamheten lika mycket. I stället kan du helt fokusera på innehållet i datalagren.

Men det här passar inte alla. För de som arbetar med stora mängder data kommer det att bli alltför trögt med server på annan ort. De flesta vill inte heller lägga sina affärskritiska applikationer helt i händerna på någon annan. Även säkerhetsaspekten kommer ofta upp i sammanhanget.

Många är intresserade, och därför är det också många som gett sig in på den nya marknaden. Framför allt är det de vanliga spelarna som syns, men även en del specialbolag har dykt upp. En något oväntad uppstickare är Salesforce. Det nätbaserade säljstödssystemet har blivit en av molnets frontfigurer. De har visat att molnet inte bara är snack. Företaget omsätter numera nästan 10 miljarder kronor och har närmare 100 000 kunder.

Knappt någon nertid
Att driva verksamheten är nog inte enkelt, men Salesforce har bevisligen löst det riktigt bra. Under de senaste åren har de bara haft en handfull timmar oplanerad nertid, och det trots en massiv tillväxt och löpande uppdateringar. Få företag kan leverera så goda siffror på sina interna system.

Det är denna stabila grund man nu väljer att hyra ut. Först kom utvecklingsplattformen Force.com, men nu går det alltså också att tanka upp sin information på Database.com. Vad man i praktiken gjort är alltså att släppa in användare på den teknik Salesforce.com bygger på. Det innebär att du får en mycket stabil och vältestad produkt. Enligt leverantören själva hanterar de tiotals miljarder transaktioner varje kvartal.

Men det betyder också att du måste anpassa dig efter Salesforce.coms metoder. Salesforce har sin egen variant av databas, så det är inte bara att skicka upp befintlig data direkt från ditt system. Du måste knåda en del själv först.

Tekniskt är Database.com en relationsdatabas, precis som Oracle och DB2. Det innebär att mycket är bekant, men Salesforce.com har valt att bygga sin lösning kring objekt, vilket gör att produkten skiljer sig från mer traditionella alternativ. Bland annat pratar den ett annat språk, SOQL, Salesforce Object Query Language.

Avsteget från traditionell teknik har öppnat upp andra möjligheter, till exempel fulltextsökning för all information. Sökningar efter information kan göras på Google-likt sätt – det är väldigt enkelt att hitta data.