Mailstore Server


Det tar bara några sekunder för oss att ladda ner den 28 megabyte stora installationsfilen för Mailstore Server 5.2. Kan en så liten produkt erbjuda särskilt vassa funktioner?
Installationen är över på någon minut och vi erbjuds en guide där vi gör grundkonfiguration, till exempel skapar arkiveringsjobb eller importerar brevlådor direkt via AD.

Vi anger att vi vill arkivera alla brev som är äldre än en vecka och att arkiverade brev ska raderas. Vi kör sedan vår första arkivering, det går utan problem. Vi tittar i Outlook och ser att breven har försvunnit där-ifrån, som väntat. I administrationsprogrammet kan vi direkt vandra igenom arkivet och se allas arkiverade brev, praktiskt men kanske inte optimalt ur ett integritetsperspektiv.

mailstore

Mailstore smälter väl in i befintlig miljö. Här konfigurerar vi synkronisering med AD.


mailstore

Vi kan skapa policys för när brev ska arkiveras och tas bort.


mailstore

Mailstore bygger in sig snyggt i Outlook. Det är lätt att söka rätt på brev som placerats i arkivet.

Varför en exe-fil?
Vi återvänder till klienten, startar en webbläsare och ansluter till arkivservern. Efter inloggning ser vi vårt arkiv och kan hantera breven som ligger där, till exempel återställa dem till den vanliga inkorgen.

Vi testar också att installera den klient som placerats på servern åt oss för installation hos användaren. Det går utan problem, men varför är det en exe-fil och inte en msi-fil som erbjuds? Manuella installationer tillhör forntiden anser vi, eftersom det är svårt och dyrt i en större miljö.

När klienten väl är installerad och startad möts vi av ett lite matigare gränssnitt där vi kan högerklicka på brev för att ta bort det ur arkivet, en rättighet som för övrigt styrs från serversidan där olika behörigheter kan konfigureras per användare.

Vi får också ett tillägg installerat i Outlook 2010 så att vi kan nå arkivet direkt från klienten. Snyggt och praktiskt, men varför kan vi inte dra och släppa brev från arkivet direkt in i mapparna i Outlook? Och varför kan vi inte högerklicka på brev i inkorgen och till exempel ange att de inte ska arkiveras? En lite tätare integration mellan Outlooktillägg och server hade varit bra här.

Vi kan också exportera en användares arkiv in i en annan användares brevlåda, så att till exempel en internrevisor på ett enkelt sätt kan granska en användares arkiverade korrespondens.

Våra initiala farhågor kom på skam. Mailstore är en oväntat kompetent liten produkt som är lätt att installera, sköta om och nyttjas av våra användare. För mindre företag med enklare behov av arkivering är Mailstore troligen ett bra val, särskilt om de vill komma igång snabbt och kanske också kör något annat e-postsystem än Exchange.