John McCarthy – mannen bakom Lisp och artificiell intelligens som forskningsområde – har gått bort vid 84 års ålder.

Artificiell intelligens som forskningsområde föddes 1956 under konferensen Dartmouth Summer Research Conference on Artificial Intelligence, och myntades av John McCarthy tillsammans med Marvin Minsky, Nathaniel Rochester och Claude Shannon.

McCarthy beskrivs som en kompromisslös man med långsiktiga filosofiska visioner, där maskininlärning för att övervinna schackmästare inte väger särskilt tungt. McCarthy menade att en äkta ai måste kunna klara Turingtestet. Dit är de flesta forskare överens om att maskinerna har långt kvar.

John McCarthy är även känd för att ha skapat Lisp, ett av världens mest inflytelserika programmeringsspråk. Han var dessutom djupt involverad i utvecklingen av så kallade time-sharing-system som låter många användare dela på datorresurser – något som även anses vara en grund för dagens moderna internet.