Folk pratar alltid om hur bekvämt det är med hostade servrar eller molnserverinstanser. Men vad ska du göra med dem när de inte längre behövs? Visst kan du säga åt leverantören att de ska förstöras, men det är knappast någon garanti för att datainnehållet verkligen raderas på ett säkert sätt.

I och med att du inte har fysiskt tillgång till servrarna kan du inte slänga ut diskarna, skriva nollor på alla block eller krossa dem med en slägga. Hur kan du då vara helt säker på att dina hostade servrar eller molnservrar förstörs helt och hållet när du är klara med dem?

Du kan köra kommandot rm –rf / som root och låta det arbeta. Det kommer att förstöra servern men det finns ingen garanti för att allt raderas säkert. Faktum är att du inte ens kan garantera att det raderar alla filer, och ännu mindre att de inte kan återställas. Efter ett tag kommer servern också att sluta svara och hamna i ett okänt tillstånd som inte kan verifieras.

Script kill Linux
Hela skriptet hittar du på nästa sida i artikeln

Försäkra dig om att mbr elimineras
Som tur är finns det andra metoder för att radera aktiva Linuxservrar. Målet är att köra flera nollställningsomgångar på alla lokala diskar för att se till att mbr förstörs (master boot record). Det är en tillräckligt säker metod för att försäkra sig om att data försvinner för alltid. Det är också bra om det går att kontrollera att diskarna har raderats helt och hållet, och servern ska också kunna stängas ner efter nollställningarna.

Hur fixar du då det? Det är relativt enkelt. Först skapar du en ramdisk och kopierar alla relevanta binärfiler och bibliotek. Därefter stoppar du alla relevanta systemtjänster som kan skriva till diskarna, såsom syslog. När det är klart tar du en titt på mounttabellen, kollar alla blockenheter och skapar ett skript (på nästa sida hittar du ett exempelskript) som åtminstone skriver nollor till alla enheter en gång. Det är dock att föredra att skriva fem gånger eller till och med fler än så.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning