Låter man en nätverksproxy agera mellanhand under nätsurfande kan batteriet i mobilen hålla betydligt längre, hävdar finska forskare.

Som bekant finns mycket att önska av batteritiden i våra smarta mobiltelefoner. Genom att låta en särskild nätverksproxy agera mellanhand och sköta större delen av datatrafiken mot internet kan effektförbrukningen i smarta mobiltelefoner sänkas med upp till 74 procent.

Proxyn som utvecklats av forskare vid Aalto University i Finland ska främst underlätta för användare i utvecklingsländer att surfa via sin mobila 3g-anslutning.

- Mobilanvändningen ökar snabbt, men fortfarande hindras många från att använda internettjänsterna då de saknar tillgång till elnätet för att ladda sina telefoner, förklarar professor Jukka Manner.

Forskarna hävdar i en fallstudie för Tanzania, Uganda och Kenya att förbrukningen kan sänkas ytterligare med mobiloptimerade hemsidor, http-komprimering och bättre cache-användning.

Närmare detaljer kring tekniken saknas ännu. Arbetet har presenterats under konferensen Africomm 2011 i Tanzania den 24-25 november.