html5Länge har det krävts tilläggsprogram i webbläsaren för att kunna spela upp vissa typer av animationer, filmer och grafik. Adobes Flash-teknik är mer eller mindre standard i många sammanhang och Microsofts konkurrent Silverlight har också vunnit viss framgång.

Men snart kan det vara stopp. Den öppna standarden html5, som fortfarande är under utveckling, kan på lite sikt konkurrera ut Flash, Silverlight och andra liknande tilläggsprogram.

En av de faktorer som talar för html5 är att Flash är totalt bannlyst från Apples mobila IOS-enheter. Inte heller Windows Phone- och Blackberry-telefoner nyttjar Adobes teknik, och nu har Microsoft dessutom avslöjat att Metro-versionen av Internet Explorer 10 i Windows 8 inte kommer att ha något som helst stöd för tilläggsprogram. Förvånande kanske med tanke på att det också utesluter företagets egen Silverlight-teknik.

Dean Hachamovitch
Dean Hachamovitch, Microsoft.

Jenz Lindmark
Jenz Lindmark, DB Schenker.

Johan Forssell
Johan Forssell, Umeå Universitet.

Tillägg inte viktiga
Microsoft anser rent generellt att tilläggsprogrammen inte är särskilt viktiga längre, det skriver i alla fall Dean Hachamovitch som är ansvarig för Internet Explorer i ett av sina officiella blogginlägg.

– Användandet av Internet Explorer i Metrostil utan tilläggsprogram förbättrar batteritiden så väl som säkerheten, pålitligheten och integriteten. Tilläggsprogram var viktiga i början av webbens historia, men webben har tack vare html5 utvecklats mycket sedan dess.

Jenz Lindmark, teknisk projektledare på DB Schenker, tror dock det kommer att dröja innan html5 kommer att ta över tilläggsprogrammens roll helt.

– Html5 är ännu i sin linda, men i ett längre perspektiv tror jag att tilläggsprogrammen måste nischa sig för att överleva. Ett fullt utbyggt html5 skapar oanade möjligheter.

Projektledaren Johan Forssell som arbetar inom enheten för it-stöd och systemutveckling på Umeå universitet är något mer positiv till html5. Han tror framför allt att standarden kan ge Flash en tuff match, men räknar med att Silverlight kommer att klara sig bättre.

– Microsoft Silverlight är i dag inte lika populärt som Adobe Flash, men har potentiellt en lysande framtid då det är en av de tekniker som används för att skriva appar till Windows Phone 7.

Mindre problem
De båda projektledarna är oeniga om en övergång till html5 kommer att påverka it-teknikerna i deras dagliga arbete.

– Om man slipper tilläggsprogram blir det ju mindre problem för it-teknikern att hålla reda på. Det är ju inte helt ovanligt att felmeddelande av typen ”plug in-program saknas” visar sig.

– Vanliga användare måste då kontakta it-tekniker för att installera programmen, då de själva oftast inte har behörighet eller kunskap, säger Jenz Lindmark.

– Jag tror inte att det har någon större påverkan. Appar skrivna i Flash, Silverlight eller html5 är i slutändan bara kod och resurser som ska samlas ihop och rullas ut.

– Som utvecklare eller driftsättare gör du i princip samma sak, säger Johan Forssell.