En systemadministratör får aldrig nog av smidiga verktyg som underlättar det dagliga arbetet. Twitterstyrning kan vara ett sådant verktyg.

Linuxadministratören Aditya Patawari beskriver i två inlägg hur du relativt enkelt kan använda dig av mjukvaran MYST:Twitter for Shell för att del låta servern skicka meddelanden till Twitter och dels hur du kan skicka meddelanden till servern som sedan körs i operativsystemet.

Myst är skrivet i Python och använder biblioteket os.system för att utföra de kommandon du skickar. I en konfigurationsfil anger du vilka Twitteranvändare som ska kunna skicka instruktioner som servern sedan utför.

Myst kan vara användbart om du behöver "göra en grej" och du bara har tillgång till en publik dator men kan också vara en säkerhetsmässig mardröm eftersom du kringgår den vanliga autensieringsmekanismen i operativsystemet. Skulle någon komma åt ditt twitterkonto kan du alltså klassa servern som hackad.

Inlägget som beskriver hur du installerar myst hittar du på Aditayas blogg. Länk får du här nedan.