Bilar i tåg

It för att hjälpa till med säkerheten är ett spännande område där man gör stora framsteg. Man studerar till exempel adaptiva farthållare. Främst handlar det om att hjälpa föraren med bromsning, men riktigt intressant kan det bli om man får bilar att börja samverka i så kallade vägtåg, även om det kräver en hel del samarbete och standardisering.

"Riktigt intressant kan det bli om man får bilar att börja samverka i så kallade vägtåg"

Är tillverkarna fortfarande hemliga med sina programvaror och metoder?

– På just den här punkten finns det faktiskt incitament för att öppna upp sig. Biltillverkare forskar på hur fordon ska kunna kommunicera och dela med sig av erfarenheter av till exempel när man ska gasa och bromsa för att spara drivmedel. Om man till exempel kan lära sig hur vägen är beskaffad kan man ta sig an effektivitetsproblemen bättre. Utöver det kommer radar i lyxbilar, som används av farthållare och annat.


Det blir allt flera knappar och touch-displayer i en bil. En typisk kontrollcentral kan se ut så här, så studier av handboken kan behövas.

Europeisk standard

Men det finns standarder på vissa områden, eller hur? Som on-board diagnostics, obd, och varianterna jobd och eobd, standarder för Japan respektive EU.

– Ja, obd-standarden är ett sätt att komma åt can-bussen utifrån, för felsökning av bilen. Vissa register i ecu:erna är standardiserade, men felsökningen man kan göra via de ”öppna” standardregistren är begränsad. Ta till exempel BMW där man kan koppla in sig på en proprietär kontakt och felsöka varenda del i programvaran. Myndigheterna vill att biltillverkarna ska öppna sina protokoll så att alla ska kunna felsöka på lika villkor, men samtidigt vill biltillverkarna av säkerhetsskäl inte ha andra komponenter än sina egna i fordonen, säger Hans Nyström.


Den självstyrande Google-bilen hämtar in information via videokameror, sensorer och lasermätare för att hålla koll på vad som befinner sig runt den. Bilen uppdateras även fortlöpande med trafikinformation. Med hjälp av kartteknik kan den navigera på vägarna. Flera delstater är på väg att lagstifta för att få fram trafikregler för självstyrande bilar. Bild: Google.

Även om gps och andra navigationshjälpmedel egentligen inte behövs för bilens funktion, har de flesta nya bilmodeller satellitnavigation, åtminstone som tillval. Navigatorn kan numera inte bara visa en karta med en röd prick på och prata med irriterande röst – man kan till exempel med hjälp av Googles tjänster också visa medelhastigheterna på olika vägavsnitt.

Det kan bli riktigt intressant när man börjar titta på 3d-navigering och hur det kan kopplas till farthållaren. Då kan systemet förvarna om uppförs- och nedförsbackar så man kan gasa lite mer i förväg. Den inbyggda navigatorn kan få kompletterande information från can-bussen, till exempel om fordonets hastighet. Dessutom blir det säkrare om biltillverkarna själva installerar appar i bilen.

Ungefär som lokförarna som måste ha bankännedom för att kunna köra tunga tåg effektivt?

– Det är precis det som lastbilsförare redan har i dag. Kan man dela med sig av information till andra lastbilar är mycket vunnet, säger Hans Nyström, Prevas.
En annan säkerhetsaspekt är den allt för tysta bilen.
– En modern elbil låter inget alls i låga farter. Därför har flera tillverkare ljudgeneratorer som låter genom en högtalare vid låga hastigheter.

Skydd mot utbrott

Tillverkarna måste också skydda bilelektroniken från riskerna med emi och emp. Det duger inte att bilen börjar bromsa för att det kommer ett samtal på mobilen, eller plötsligt börjar bära sig konstigt åt i närheten av en stark radiosändare, eller att den inte fungerar en morgon efter att solen haft ett stort utbrott.
– Precis, biltillverkarna har samma problem som flyget. Man har ingen koll på vad som hamnar i kupén, det kan vara ganska störande utrustning. Om mobilnätet har dålig täckning drar mobiltelefonen dessutom upp effekten och stör ännu mer.

Ett område där störningar kan få riktigt stora konsekvenser är ju fjärrstyrning. Hur ser den biten ut i nuläget?

– Ja, James Bond körde ju sin bil från en Ericssontelefon i en av filmerna. Numera finns det mobilappar som kan kommunicera med bilen. Med tvåvägskommunikation kan man till exempel få en signal i bilnyckeln om larmet går. Principen att bygga in ett mobiltelefonsystem i en bil har sina sidor. Livslängden på en bil är betydligt längre än livslängden på en telefon, så som mobilstandarderna ändras i dag. Då är det bättre att använda en blåtandslänk och ha telefonen i fickan.
Konceptet är mycket mera utvecklat inom lastbilssektorn där ägarna vill kunna hålla koll på hela sin flotta via satellit, för att planera färdvägar, däckbyten och liknande, även om det då rör sig om tredjepartsprodukter.