Microsoft meddelar nu att man från och med nästa månad inför automatisk uppdatering av Internet Explorer. I dagsläget uppdateras webbläsaren manuellt av användaren.

Beslutet är ett kvitto på att Microsoft anser att Googles modell är att föredra. Google Chrome har nämligen uppdaterats per automatik i bakgrunden sedan den lanserades för drygt tre år sedan.

– Det här är framtiden för all mjukvara. Numera förväntar sig folk att mjukvaran ska vara uppdaterad, åtminstone på konsumentsidan, säger säkerhetsexperten Andrew Storms på Ncircle Security.

I januari kommer Windows XP-användare som fortfarande kör IE6 eller IE7 att få IE8, medan Vista- och Windows 7-användare som kör IE7 eller IE8 matas med IE9.

Den nya modellen debuterar i Österrike och Brasilien, och utökas sedan gradvis till övriga marknader.