Redan tidigare var det relativt enkelt att flytta program skrivna i Qt mellan plattformar. Ett känt exempel är Google Earth som är skrivet i Qt och som finns både för Windows, Mac och Linux.

I och med släppet av Qt 4.8.0 ska det bli ännu enklare att flytta program skrivna i Qt mellan olika operativsystem. Tack vare abstraktionslagret, Qt Platform Abstraction blir det enkelt att skapa gränssnitt som är plattformsoberoende.

Http i Qt 4.8 får stöd för trådar vilket ska göra upplevelsen smidigare och gränssnittet mer responsivt.

Opengl får också stöd för flera trådar vilket underlättar för utvecklaren som vill skriva program för hårdvaruaccelererad 3d och använda Qts inbyggda programgränssnitt.

Under huven ska hela filhanteringen fått sig en genomgång. Resultatet ska vara snabbare läsning och skrivning tack vare färre systemanrop och bättre cache.