Varför är det så dyrt att sätta in en ssd-disk? Det är en fråga du säkert har ställt dig när du sett över konfigurationsmöjligheter för din dator eller server. Det är också en högst befogad fråga, om man betänker att till exempel en 13-tums Macbook Pro i standardutförande kostar ganska nästan dubbelt så mycket om du väljer att köpa den med ssd i motsvarande storlek som standarddisken (500 gigabyte).

På serversidan kan prisgapet vara ännu större. Därför har det också varit liten efterfrågan på ssd för server. Förutom priset har osäkerhet kring kompatibilitet och kort livslängd gjort att en övergång till ssd framstått som närmast meningslös.

I skrivande stund har dock efterfrågan på ssd skjutit i höjden, om än tillfälligt, efter att ett tiotal hårddiskfabriker i Thailand stängts till följd av översvämningarna (nära hälften av alla hårdiskar tillverkas i Thailand). Prismässigt har det inneburit att vanliga, mekaniska hårddiskar gått upp i pris medan ssd långsamt rört sig neråt. Så vad behövs egentligen, förutom Moder Jords inblandning, för att ssd ska närma sig mekanisk disk i pris?

"Vad behövs egentligen för att ssd ska närma sig mekanisk disk i pris?"

Tyvärr är det lite av ett moment 22, där efterfrågan hittills varit för låg för att pressa priset och priset för högt för att öka efterfrågan. Dyrare komponenter och tillverkning och längre tester av tillförlitlighet och hållbarhet är några faktorer som inverkat på prisbilden.

En annan viktig aspekt är att de flesta större aktörerna lyst med sin frånvaro på ssd-marknaden. Mindre företag har haft relativt stora andelar av marknaden, och de har tillverkat mindre volymer och därmed tvingats ta högre priser för att nå marginal. Vi har dock börjat skåda ljus i tunneln då Samsung, Seagate och Western Digital nu har relativt snabba ssd i sitt sortiment. Detta borde på sikt innebära att priserna kan pressas ganska rejält eftersom dessa företag har möjlighet att köpa in större kvantiteter av komponenter.

I höst har dessutom datortillverkare som HP, Asus, Acer, Toshiba och Lenovo släppt små bärbara med ssd som standard. Tyvärr är det få som tagit efter Apple och placerat minneskretsarna direkt på moderkortet.
I takt med att ssd blir allt vanligare och, förhoppningsvis, betydligt billigare kan vi hoppas på att dagens ssd-diskar med sata-gränssnitt (samt alla löjliga hybriddiskar) bara är en lösning under en övergångsfas.

I framtiden vill vi ha diskar som kan maximera kapaciteten hos ssd, utan några flaskhalsar. En något intressantare lösning är PCI-express 2.0 som gränssnitt för ssd.
I servermiljö är ssd givetvis en våt dröm på många sätt, i alla fall på papperet, men det finns fortfarande några avvägningar som måste göras vad gäller prestanda och kompabilitet kontra pris kontra livslängd. Antalet leverantörer av större lagringslösningar för ssd är dessutom begränsat, och det är få företag som har resurser, eller behov, att likt Ebay investera i 100 terabyte-ssd-rack.

I slutändan handlar
det också om att användare och it-avdelningar efterfrågar ssd i större utsträckning, sätter sig in i tekniken fullt ut och gör jämförelser av både pris och prestanda. Det är det bästa sättet att snabba på utvecklingen. I både kronor och iops.