Internet är absolut vanligaste vägen in för virusmakare som vill smitta ned din dator med skadlig kod.

Webbläsaren, och epostläsaren, är i många av fallen medbrottsling eftersom webbläsaren oftast är användarens fönster mot internet.

I Chrome 17 har Google tagit tag i problemet och byggt in antivirusskydd som kontrollerar körbara filer för att se om de är behäftade med skadlig kod. Exempelvis kontrolleras .exe och .msi-filer.

Chrome varnar också om du laddar ner material från en sajt som är känd virusspridare.

I dagsläget är antivirusdatabasen relativt liten men den förväntas växa över tiden med fler och fler virussignaturer.

Andra stora nyheten i Chrome 17 är snabbare laddning av webbsidor. Chrome 17 gör en kvalificerad gissning av vilken sida du troligtvis kommer att öppna och förladdar den sidan i internminnet. När du sedan klickar på länken finns sidan redan där i bakgrunden. Tekniken fungerar tack vare att vi är vanemänniskor och oftast surfar på samma sidor.

Chrome 17 befinner sig i beta och finns för Windows, Mac och Linux.