När allt fler produkter ska rymmas under familjenamnet System Center ansåg Microsoft att en helt ny licensmodell var nödvändig. Tidigare fanns ca 110 olika kombinationer av möjligheter att köpa de olika produkterna, var för sig eller i form av olika paketeringar. Man kan lugnt säga att Microsoft förenklade modellen eftersom det numera bara finns två licensformer, System Center 2012 Standard och System Center 2012 Datacenter. Varje licens ger rätt att köra samtliga åtta ingående produkter, dvs Configuration Manager 2012, Endpoint Protection 2012, App Controller 2012, Service Manager 2012, Virtual Machine Manager 2012, Orchestrator 2012, Operations Manager 2012 och Data Protection Manager 2012.


Du licensierar de fysiska servrar som innehåller OSE som du vill hantera med System Center.


Ny licensform

Det går alltså inte längre att köpa enbart SCOM eller SCVMM om du känner att det är de enda produkter du behöver, behöver du en av dem så kommer du automatiskt att få rätt att köra samtliga produkter. Licensformen baseras på att man licensierar det som ska hanteras. Standardlicensen ger rätt att hantera två OSE (Operating System Environment, kort sagt en fysisk eller virtuell instans av ett OS) på en fysisk server som har två processorer eller två instanser i en publik molntjänst. Parent partition i en Hyper-V server räknas inte som en OSE i detta fall. Datacenter edition ger rätt att hantera obegränsat antal OSE på en fysisk server med två processorer och är typiskt utformad för miljöer som satsat hårt på virtualisering. Du kan alltså hantera valfritt antal OSE utan att det blir dyrare per VM. Har den fysiska servern två processorer behövs en Datacenter licens, har den fyra så behövs två licenser. Den här licensformen ger rätt att köra åtta OSE i en publik molntjänst, tex Azure.


Standard och Datacenter licens ger rätt att använda samtliga produkter för att hantera de OSE som är licensierade.


Förmånligt inbytesprogram

Den nya licensformen erbjuder också ett ganska förmånligt inbytesprogram där man tex får en Standardlicens för varje enstaka produktlicens man tidigare ägde. Tex ger en licens för SCOM plötsligt rätt att använda de sju andra produkterna för samma server. På klientsidan finns tre olika licenser beroende på vilka produkter man vill använda för att hantera klienten och det finns också två paketeringar i form av Core CAL och Enterprise CAL som ger rätt att hantera klienten med flera olika produkter.


Om du äger en System Center produkt eller paketlicens idag finns inbytesprogram för att gå över till den nya licensformen


Det är ovant att tänka sig
att man inte längre kan köpa produkterna var för sig. Om man bara vill ha en av dem så får man lite en känsla av att bli påtvingad alla de andra. Om man å andra sidan har nytta av samtliga produkter för att få bättre kontroll på hela miljön så är det ett ganska förmånligt sätt att få tillgång till dem. Den nya licensformen kan alltså antingen vara en nackdel eller en fördel beroende på vilka produkter du vill använda. Om du funderar på att införa eller gå över till Hyper-V som virtuell plattform kommer du troligen att vilja använda SCVMM. Du kommer då att få tillgång till de övriga produkterna inom System Center vare sig du vill eller ej.

Priset för en Standardlicens är ca 9260 kr och för en Datacenterlicens 25300 kr. Produkterna finns idag som RC och kommer troligen att släppas i skarpa versioner i april under Microsofts konferens MMS i Las Vegas.

För mer detaljer och prisuppgifter, se denna PDF: http://myitforum.com/myitforumwp/wp-content/uploads/2012/01/System-Center-2012-Licensing-Datasheet.pdf