ST Microelectronics eMotion Development Board innehåller de sensorer som Windows 8 har stöd för.

Dagens smarta telefoner och surfplattor innehåller i regel olika typer av sensorer som bland annat kan känna av rörelser och magnetiska fält. I ett blogginlägg berättar nu Microsofts Steven Sinofsky om det sensorstöd som kommer att införas i Windows 8, något som gör att operativsystemet får helt nya möjligheter.

Sensorfunktionen i Windows 8 kommer att kunna läsa av fyra sensorer, och då inte minst ljussensorer som känner av ljusnivån i omgivningen. Dessa utnyttjas för att reglera skärmens ljus.

Vidare implementeras stöd för en 3d-accelerometer, det vill säga en sensor som läser av rörelser längs tre axlar. Används bland annat för att rotera skärmen när hela enheten roteras.

Windows 8 ska också kunna läsa av en 3d-magnetometer. Den mäter magnetfält längs tre axlar och kan användas i kombination med accelerometern för att erbjuda kompassfunktioner.

Sist men inte minst kommer det att ingå stöd för gyrosensor. Även den håller koll på hur en enhet rör sig, och funktionen utnyttjas ofta i 3d-spel.


En gyrosensor läser av enhetens rörelser.