Det är startfilen iexplore.exe som felaktigt ses som en malware av typen MAL/Generic-S. Sophos arbetar med att lösa problemet men användare som drabbats av den felaktiga identifieringen kan inte använda Internet Explorer då webbläsaren satts i karantän.


Sophos identifierar Internet Explorer som en malware