Forskare vid University of York hävdar att värmepulser kan lagra information på magnethårddiskar både snabbare och mer energieffektivt än i dag. Bild: Richard Evans, University of York.

I traditionella hårddiskar lagras information som ettor och nollor genom att små delar av lagringsytan magnetiseras i den ena eller andra riktningen. I stället för att använda ett externt magnetfält för att växla polaritet har forskare vid University of York nu lyckats göra samma sak enbart med värme.

Värme brukar i dessa sammanhang bara anses vara destruktivt men forskarna har med en laserpuls på 60 femtosekunder värmt ytan till 800 grader vilket fått området att växla polaritet.

Enligt forskarna går det med tekniken att lagra information på disken i över 1000 gigabyte per sekund, viket kan jämföras med dagens cirka 150 megabyte per sekund. Hur avläsningen av informationen ska ske framgår dock inte av informationen.

Eftersom inget magnetfält behövs sägs lösningen dessutom vara riktigt energisnål.

När vi kan se den första färdiga enheten i drift är ännu okänt. Arbetet har publicerats i tidskriften Nature Communications.