Fildelningen befinner sig för närvarande under hård attack från myndigheter och instanser världen över, med flera nedstängda tjänster som följd. Forskare vid Delft University of Technology går emot strömmen och har utvecklat ett eget helt decentraliserat bittorrent-nätverk. Tribler som nätverket kallas kräver inte att användaren går genom torrentsajter för att hitta eller hämta filer, utan bygger på ren peer-to-peer-kommunikation.
Det enda sättet att stänga ner ett nätverk som Tribler är att stänga ner hela internet, menar forskarna bakom projektet.

Forskarnas mål med projektet har varit att utveckla en bittorrent-tjänst som inte förlitar sig på centrala servrar. De menar att Tribler skulle kunna fortsätta existera oavsett om torrenternas trackers och indexeringar tas ner.

- Vår viktigaste vetenskapliga strävan är att underlätta obegränsat informationsutbyte, säger Dr Johan Pouwelse, en av de ledande utvecklarna av Tribler, till Torrentfreak.

- Med Tribler har vi lyckats uppnå noll sekunders driftstopp under de senaste sex åren, tack vare att vi inte förlitar oss på skakiga grunder såsom dns, webbservrar eller portaler, förklarar han vidare.


Triblers sökresultat är helt decentraliserade. Användare kan också ändra namn och beskrivning på torrenterna.

Decentraliserade sökresultat

I likhet med många andra bittorrent-klienter har Tribler en sökfunktion. Det sökresultat som visas kommer dock inte från ett centralt register utan från andra användare.
Att ladda ner en torrent är också helt decentraliserat. När en användare klickar på ett sökresultat så hämtas meta-data från andra användare varpå nedladdningen startar omedelbart.

Tribler är baserat på bittorrent-protokollet och använder också vanliga bittorrent-trackers för kommunikatiionen mellan användarna. Men Tribler kan till skillnad från andra tjänster fortsätta nedladdningar även om den centrala trackern skulle stängas ner.

Säkerheten i Tribler är också högre. Istället för att som de flesta torrentsajter ha ett team av moderatorer som letar och tar bort virus, malware och falska filer använder Tribler crowdsourcing för att hålla nätverket rent. Innehållet verifieras genom användargenererade "kanaler", som kan "uppskattas" mer eller mindre av andra användare. Torrenter som ligger i en uppskattad kanal får högre placering i sökresultaten.

Står emot allt

Enligt Dr Pouwelse är Triblers nätverk fullt kapabelt att stå emot alla tänkbara påtryckningar utifrån, och det kommer fortfarande att fungera när alla torrentsajter och trackers är borta. Tribler kan helt enkelt inte stängas av, blockeras eller censureras, oavsett vilka lagar som stiftas.

Tribler finns för nedladdning här. Det bygger på öppen källkod och finns i versioner för Windows, Mac och Linux.