l D-link DSR-1000N
D-link har varit snälla nog att göra en strömsnål burk som är absolut knäpptyst, och utan vidare kan placeras ute bland personalen på ett stillsamt kontor.

Routern har två wan-portar, där den ena kan användas för att ansluta till en reservlina mot internet eller som dmz-port. Dessutom kan vi få en reservanslutning om vi ansluter ett 3g-modem via usb. Men då gäller det förstås att hitta en mobiloperatör som hanterar ipv6.

DSR-1000N har också trådlöst nätverk. Vi kan definiera upp till fyra olika virtuella accesspunkter, och vlan gör det lätt att hålla företagets egen trafik åtskild från besökares. Gäster och andra användare kan styras till en inloggningsportal innan de får tillgång till nätet.

Trist men dugligt snitt
Webbgränssnittet är ganska enkelt och gråtrist, men har relativt många inställningsmöjligheter. Tidssynkronisering via ntp och intrångsdetektering (ids/ips) finns.

Ipv6-inställningarna hittar vi under fliken Advanced. Där kan vi välja det nödvändiga: statiska eller dynamiska adresser, router-annonsering och routning. Webbgränssnittet går ändå bara att nå via ipv4, men vi kan använda telnet över ipv6 för att konfigurera routern via kommandoraden. Det är en petitess, men vad som är värre är att brandväggen, alltså paketfiltret, inte blockerar ipv6.

Att göra en backup av inställningarna är busenkelt, man loggar in i gränssnittet och klickar på en knapp. Men vi kan inte skapa en automatiserad backup till någon server – det hade varit skönt att slippa tänka på att alltid göra backup efter att ha förändrat reglerna en gnutta.

I D-links mjukvara finns också en dhcpv6-server som vi kan använda på vårt lan. Dhcp ger fler möjligheter att styra över adresstilldelningen än vanliga router-annonseringar, till exempel kan man logga vilka adresser som faktiskt har reserverats av anslutna datorer. Men dhcpv6-servern har tyvärr inte begåvats med samma funktioner som den för ipv4. Framför allt saknar vi möjligheten att permanent knyta en ipv6-adress till en viss mac-adress, alltså till en viss dator.


D-links paketfilter går inte att konfigurera för ipv6-adresser. Till och med om vi väljer att blockera all trafik som kommer in via wan-porten släpps ipv6 igenom!

Så gjorde vi testet

Vi satte upp några enkla nätverkskonfigurationer med varje router, dels mot internet med adresser tilldelade via router-annonsering och dhcpv6, och dels ett isolerat nätverk med statiska ipv6-adresser. Vi testade främst vilka av brandväggarnas funktioner som verklig-en stöds med ipv6-trafik.