Microsoft låg länge långt efter VMware vad det gäller virtualiseringslösningar, men de har ansträngt sig rejält för att arbeta ikapp och börjar med sina senaste produkter att ur ett tekniskt perspektiv hämta igen försprånget och i vissa fall till och med passera marknadsledaren.

Det är mycket troligt att du redan i dag har en servermiljö baserad på Microsofts operativsystem och några av deras serverprodukter, till exempel SQL, Exchange, SCOM eller SCCM.


Snävare perspektiv

För att bygga ett komplett privat moln anser Microsoft att man kan behöva funktioner från samtliga dessa produkter och dessutom Data Protection Manager, Orchestrator och Service Manager. Alla de här verktygen är givetvis värdefulla, men de är inte specifikt framtagna för arbete med virtuella miljöer.

Vi ska i den här artikeln försöka hitta ett snävare perspektiv och titta närmare på de produkter som faktiskt krävs för att bygga upp ett privat moln med Microsoft. Det ska visa sig att man kan komma ganska långt med bara två eller tre produkter.


Hyper-V, inget snack

Microsoft har som sagt en stor produktportfölj på serversidan. Om vi börjar längst ner i stacken är det naturligaste förstås att använda Hyper-V som hypervisor i ett privat moln baserat på Microsofts produkter, men det är inget absolut krav. Du kan använda en hypervisor från vilken som helst som de tre största leverantörerna, men vi förutsätter i den här artikeln att du vill använda en enda leverantör genom hela lösningen.

Du börjar alltså med att installera Windows Server 2008 R2 och aktiverar Hyper-V-rollen. Ett alternativär att du installerar gratisprodukten Hyper-V Server 2008 R2; så gjorde vi i vårt testlabb. Med Hyper-V som hypervisor får man tillgång till samtliga funktioner i produkterna – om du väljer ESX eller Xenserver är tyvärr vissa funktioner begränsade eller helt och hållet avstängda.

Nyckeln är klustret
Som i alla lösningar måste vi se till att få god feltolerans och flyttbarhet på våra vm:ar, och nyckeln är att skapa ett kluster med de vanliga inbyggda funktionerna för detta i Windows. Vi använder iscsi för att få delad lagring och skapar några csv:er, cluster shared volumes, som alla våra värdservrar kan komma åt.

Det finns några grundkrav för att en virtualiseringslösning ska räknas som ett privat moln i stället för endast en ren konsolidering med många virtuella servrar på få fysiska.

En av de största anledningarna till att vi vill växa ut i ett privat moln är att vi vill kunna lämna över vissa arbetsuppgifter till våra kunder, interna eller externa. Det här brukar både kunder och it-avdelningen uppleva som mycket snabbare och smidigare än att ett ärende ska registreras, prioriteras och förhoppningsvis genomföras inom en rimlig tidsrymd.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning

Fakta

 • Azure: Microsofts publika molntjänst. I dag är det främst en paas-lösning, men iaas-funktioner- na växer.
 • csv, cluster shared volume: Lagringsyta som delas mellan flera olika värdservrar.
 • hypervisor: Mjukvara som installeras på en fysisk värdserver. Gör det möjligt att köra flera vir- tuella servrar på en fysisk.
 • iaas, infrastructure as a service: Tjänst som innebär att man får en vm att fritt arbeta med. Man kan helt själv välja os och applikationer.
 • paas, platform as a service: Tjänst som innebär att man skapar applikationer för en specifik molnplattform. Till exempel Windows Azure.
 • Silverlight: Microsoftteknik för att skapa rikare och vackrare webbsidor. Jämförbart med Adobe Flash, men både Silverlight och Flash är sakta på väg att fasas ut till förmån för html5.
 • stateful: Begrepp som innebär att det är viktigt att man arbetar mot samma server hela tiden. Till exempel en filserver eller e-postserver.
 • stateless: Begrepp som innebär att det inte är viktigt att man arbetar mot samma server hela tiden. Till exempel webbservrar.
 • WDS, Windows Deployment Services: Server som kan leverera färdiga mallar som installeras över nätverket. En fysisk eller virtuell dator kan installera sitt os från en WDS-server.
 • vhd, virtual hard disk: Filformat hos Microsoft och Citrix. Används för att skapa virtuella hård- diskar för dina virtuella maskiner.
 • WSUS, Windows Server Update Services: Gratisprodukt från Microsoft som laddar hem och sprider uppdateringar av olika slag på ditt lokala nätverk.