Med psykologiska profiler från människor kan datorprogram bli bättre på att se matematiska mönster, konstaterar forskare vid Göteborgs universitet.

En människas intelligensnivå kan mätas genom ett antal iq-tester som bygger på vår förmåga att minnas, främst när det gäller matematiska och grafiska mönster. Medelvärdet i dessa tester är 100.

Datorprogram som försökt upptäcka samma matematiska mönster som människor har hittills bara nått resultat under 100. Med ett nytt angreppssätt har forskare vid Göteborgs universitet skapat smartare program som plötsligt når resultat på 150.

- Vår mjukvara slår konventionella matematikprogram eftersom vi kombinerar matematik med psykologi. Metoden kan potentiellt hitta mönster i alla slags data med psykologiska komponenter, så som finansdata, hävdar Claes Strannegård.

Forskarna bakom lösningen är Claes Strannegård, Fredrik Engström, Rahim Nizamani samt tre studenter, vilka nu ska dela upp testerna i fler svårighetsgrader och ta fram nya mjukvaror som kan utmana våra problemlösningskunskaper.