ssd

Samtidigt som kretsarna i nand-baserade ssd-diskar krymper och densiteten ökar försämras också prestandan. I förlängningen kan det betyda att tekniken är dödsdömd. Detta konstateras i en rapport publicerad av tre forskare.

”Det betyder att framtiden för ssd-diskarna ser mörk ut. Den ökande kapaciteten hos ssd-diskarna och de höga iops-nivåerna gör dem attraktiva för många applikationer, men sänkningen av prestandan som är helt nödvändig för att öka kapaciteten och hålla nere kostnaden, kan göra det svårt för ssd-enheter att möta kraven hos vissa applikationer”, skriver Laura Grupp, en av forskarna bakom studien, i en rapport.

Laura Grupp vid University of California har tillsammans med Steven Swanson från universitets Non-Volatile Systems-labb och John Davis från Microsoft Research testat 45 olika nand flash-kretsar baserade på en tillverkningsteknik mellan 72 och 25 nanometer. Kretsarna kom från sex olika leverantörer.

Testet avslöjade att skrivhastigheten för sidor i ett flashblock led av dramatiska och förutsägbara variationer när det gäller latens. Felnivåerna varierade också kraftigt när nand-kretsarna blev utslitna. Slc-nand (single level cell) klarade sig allra bäst i testerna medan det gick sämre för mlc-nand (multi level cell), och särskilt tlc-nand (triple level cell).

Forskarna noterade sina resultat och extrapolerade dem för år 2024 när nand flash beräknas ha kommit ner till 6,5 nanometer. Läs- och skrivlatenserna har då sannolikt också fördubblats för mlc-flash och ökat med 2,5 gånger för tlc.


Läs- och skrivlatenser relaterade till ssd-densitet och typ.

Även bit-felen ökade till en nivå som är tre gånger högre än i dag.
”Vi måste välja mellan lagringskapacitet och prestanda”, skriver Laura Grupp.

Gruppen använde pcie-baserade flashkort med en kanalhastighet på 400 megabyte per sekund. Dessa var baserade på Open NAND Flash Interface-specifikationen (ONFI) som är vanligast för ssd-diskar.

Även om man använder tlc-flash räknar forskarna ändå med att ssd-diskarna kommer fortsätta att dominera över hårddiskarna när det gäller genomströmming av data. Det handlar om 32 000 iops jämfört med 200 iops.

IDG News