Om bara några veckor släpps betaversionen av Windows Server 8, det operativsystem som Microsoft anser vara det mest lagringsfokuserade någonsin.

Mjukvaran har stöd för Hyper-V och SQL Server som körs över det Samba-baserade fildelningsprotokollet Server Message Block 2.2. Dessutom ingår stöd för remote direct memory access (rdma) över ethernet och infiniband.

De nya fildelningsfunktionerna innebär att en virtuell serverinfrastruktur kan använda delat jbod-utrymme via rdma-kapabla nätverkskort. Rdma gör att servrar kommer åt minnet hos andra servrar utan att gå via operativsystemet, vilket ger en mycket hög datagenomströmning och låg latens i serverkluster.

Smb 2.2 inkluderar en flerkanalsfunktion som möjliggör användning av flera fysiska nätverksgränssnitt i Smb 2.2-servrar och klienter. Microsoft har till exempel testat att köra en sql-databas över fyra 10 GbE-kanaler, och då kommit upp i 6,5 gigabyte per sekund och 280 000 i/o-operationer per sekund.

Windows Server 8, som för övrigt ersätter Windows Server 2008, innehåller också funktionen Live Migration, ett verktyg som gör att administratörer kan flytta lagrade kopior av virtuella maskiner från en lagringsserver till en annan utan att ta ner den virtuella maskinen.

Eliminerar nertiden
Jim Pinkerton, som ingår i Microsofts utvecklingsgrupp för filserverteknik, menar att Live Migration kommer att eliminera den nertid som kan uppstå i samband med installationen av Microsofts månatliga uppdateringspaket. Detta eftersom virtuella maskiner och applikationer går att flytta till en annan servernod under tiden som en viss server uppdateras.

Tack var ett antal andra administrationsverktyg kan administratörerna övervaka upp till 200 hårddiskar eller ssd-diskar. Diskarna visas som en enda lagringspool där det finns möjlighet att dela upp dem i enheter och volymer som i sin tur fördelas bland servrarna.

Datadeduplicering och förmågan att expandera lagringsvolymer i takt med att det behövs är också standard i Windows Server 8.

– Filbaserad åtkomst är det vi arbetar för, allt för att du inte ska behöva vara raketforskare för att administrera din miljö, säger Jim Pinkerton.

Microsoft har dessutom uppgraderat alc-funktionaliteten (access list control). Avdelningstillhörighet och datainnehåll kan till exempel avgöra vem som ska komma åt ett dokument. Dokument går exempelvis att klassificera som affärskritiska eller som att de innehåller personliga uppgifter om anställda.

IDG News