Flera tjänsteleverantörer erbjuder olika databaslösningar som molntjänst. Svenska 24 solutions är först ut att sälja Oracles databasprodukter som molntjänster.

– Vi känner inte till att någon annan paketerar Oracle så som vi gör, där vi tar ansvar för underhåll, uppgraderingar, support, övervakning, backup med mera. Det med ett sla som ger upptid på 99,9 procent, säger Andreas Albiin på 24 solutions.

– Flera kunder har svårt att hitta eller behålla djup Oraclekompetens. Vi skiljer oss från traditionella moln som Amazon eller Azure eftersom vi tillhandahåller all kompetens och ett hög upptid. Det innebär att kunden kan köpa en databasfunktion utan djupare förståelse för tekniken.

Fler vill ha tjänsten


Andreas Albiin, 24 Solutions

Andreas Albiin upplever att kunder efterfrågar den här typen av molntjänster allt mer.

– Vi har byggt upp den här tjänsten just för att kunderna efterfrågat det. De vill mer och mer utveckla sin egen applikation och produkt i stället för att lägga tid och resurser på drift och underhåll av infrastruktur och databaser, säger han.
Anders Karlsson, databasarkitekt på analysföretaget Recorded Future, tror också att allt fler tjänster kommer att flytta upp i molnet.

– Jag tror på en tillväxt för de här tjänsterna i framtiden, en snabbare tillväxt än för molnet som helhet. Det grundar jag på att jag tror att en bra databastjänst i sig kan attrahera flera kunder till ett moln, och att de flesta kan dra nytta av den databastjänsten. Dels eftersom att bra databastjänster kan öka attraktionskraften hos molntjänster som helhet, och dels eftersom för att jag tror att existerande molnkunder i ökande grad kommer att migrera till molnens egna databastjänster.

Molnet har problem


Anders Karlsson, Recorded Future

Anders Karlsson ser dock en del problem som kan uppstå med att flytta sin databashantering till molnet.

– Nackdelarna med lösningen är flera. Bland de tekniska nackdelarna finns problemen med lastdelning mellan kunder i en databasinstans. Ska varje kund ha en egen instans? Om inte, hur fördelas prestanda mellan kunderna? Ska en kunds dåliga databaslösning tillåtas att försämra för andra kunder i samma databasinstans?

– Säkerhet är en annan nackdel, och avsaknaden av sla:er från molnleverantörerna. I de fall det finns sla är de ofta dåliga, säger Anders Karlsson.

Passar för många
Han tror att en databas som en tjänst i molnet kan vara ett bra alternativ för många, men mest för kunder som redan har en betydande del av sin infrastruktur i molnet. Andreas Albiin däremot anser att databastjänster i molnet passar de flesta företag.

– Företag med en stor it-organisation, till exempel banker och teleoperatörer, väljer mest sannolikt att behålla kompetens och drift i egen regi, men kan se det som aktuellt att flytta ut mindre miljöer eller testdatabaser i vårt moln. Utöver det ser vi inga hinder för några företag.