Virusskyddsprodukter finns i många olika namn och paketeringar. Det kan ibland vara svårt att veta om man behöver allt som återfinns i en lösning, och om det räcker.

Eset File Security till Microsoft Windows Server är tyvärr inget undantag. Man får med flera användbara verktyg, till exempel Remote Administration, Sysinspector, Sysrescue och Eshell, men trots det saknas funktioner, till exempel en komplett värdbaserad brandväggslösning och att e-postskyddet skulle kompletteras med skräppostskydd.


Ett av extrafinesserna i Eset File Security är Eset Sysinspector, ett enklare stöd för kontroll av filer – det samlar ihop och visar information om installerade drivrutiner, applikationer och registerposter. Administratören kan vid ett senare tillfälle se vilka ändringar som gjorts.


Smart Scan är en snabb skanningsmetod av alla filer som inte kräver något av administratören. Det går även att utföra en anpassad skanning där du kan ställa in olika parametrar.


Eset File Security har också en funktionalitet för realtidsskydd. Det är möjligt att ställa in vilka enheter som realtidsskanningen ska omfatta och olika villkor för när en fil ska undersökas.

Stör inte prestanda
Produkten som vi testade är alltså speciellt framtagen för Windows Server och stör därför endast marginellt serverns prestanda. Bara en liten del av ramminnet tas i anspråk när en skanning körs. Central konfiguration och central uppdatering underlättas.

Gränssnittet för övergripande administration är tydligt och enkelt att följa, men vid mer avancerade inställningar känns det mer svårnavigerat. I vissa fall känns inställningsmöjligheterna onödiga.

Den grönmarkerade ikonen för maximal säkerhet är något missvisande, eftersom alla nödvändiga funktioner för detekteringsmotorn Threat Sense faktiskt inte är aktiverade.

TechWorlds slutsats

Eset File Security är inte mycket mera än ännu en paketering av virus- och spionprogramsskydd, anpassad för installationer på företagsservrar. Produkten vare sig sticker ut som en extraordinärt bra lösning eller som en lösning som bör undvikas.


Programmet kan skanna trafik till och från e-postklienter, till exempel pop3, imap och mapi, men det kan inte detektera om e-posten är krypterad.

Bra är dock att produkten är optimerad för att köra på servrar och tar lite plats i form av processorkraft och ram-minne. Dessutom ger Eset Sysinspector kontroll av systemets riktighet.

Eset File Security kan därför betraktas som en prisvärd standardprodukt.