gigaspaces-ingång

Stora mängder data? Då tänker man sig i regel en stor relationsdatabas. Gigaspaces erbjuder ett annat sätt att hantera saken. Med deras produkt håller man i stället data i internminnet, och löser persistensproblemet med replikering.

Det finns fler saker i Gigaspaces Elastic Application Plattform, men vi koncentrerade vårt korta test på det mest originella, nämligen hanteringen av data. Tillverkaren talar om minnesutrymmesbaserad arkitektur, till skillnad från den traditionella flerskiktsarkitekturen.

Välj Java eller Dotnet
Vid installation kan man välja mellan paket för Java eller för Dotnet. Vi valde att göra vårt test i Java, laddade ned och kunde konstatera att installation och konfiguration gick tämligen smidigt. Den enda handpåläggning som behövs är att dels stoppa in licensnyckeln, som man får med e-post, i en konfigurationsfil, dels se till att man får in sökvägar till Gigaspaces-klasserna i sin classpath. Sedan är det bara att köra.

Gigaspaces använder sig av flera bakgrundsprocesser, som alla dras igång av vad man kallar en grid service agent. Vi startade en sådan och skapade en första koppling till den från Java, enligt tydligt exempel på Gigaspaces wiki-sajt.

Efter det använde vi även exemplen där som grund för att skapa tabelldefinitioner och stoppa in och hämta data. Det fungerar fint, inga konstigheter alls. I detta korta test har vi dock inte gått in på att försöka slå på systemet med verkligt komplicerade sökningar.

"De stora vinsterna med att ha data i intern- minnet kommer förstås när man har mycket data och mycket internminne."

Snabbare än MySQL
De stora vinsterna med att ha data i internminnet kommer förstås när man har mycket data och mycket internminne. Vårt korttest innehåller inga detaljerade mätningar, men en hastig jämförelse med sökning mot två tabeller med 5 000 poster vardera tyder på att Gigaspaces verkligen blir snabbare än en traditionell relationsdatabas, i vårt fall MySQL på samma maskin.

Det hela är rätt smidigt i ett enkelt test, men för att flytta över en befintlig databas till Gigaspaces lär det behövas mycket arbete. Trots stödet för sql-frågor är ju själva konceptet annorlunda jämfört med relationsdatabasen, och bara att få över alla definitioner på ett bra sätt lär kräva en hel del eftertanke.

Om man å andra sidan bygger ett nytt system, verkar det behagligt enkelt att anpassa datadefinitionerna till de objekt man vill hantera i applikationen.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Produkt: Gigaspaces XAP 8.0
Tillverkare: Gigaspaces
Produkt: Program och programmeringsbibliotek för att hantera data i internminnet.
Kontakt: www.gigaspaces.com
Programmeringsspråk: Java, C++, C#

+ Stöd för egna moln.
Lovar god prestanda för stora mängder data.
- Kräver flera maskiner för replikeringen. Ganska komplicerat att föra över data från relationsdatabaser.

BETYG
Funktioner och finesser: 20 av 25
Installation och konfiguration: 18 av 25
Dokumentation: 17 av 20
Överskådlighet: 5 av 15
Språkstöd: 8 av 15

TOTALT: 68 av 100