Att företag och it-avdelningar pratar allt mer om de säkerhetsrisker som smartphones och surfplattor medför, kan väl knappast ha undgått någon. Borttappade telefoner, trojaner i de mobila systemen, slarv med lösenord och liknande har fått en fast plats på agendan hos alla som jobbar med it-säkerhet.

Framförallt fokuserar man på att så snabbt som möjligt kunna fjärrlåsa elelr radera en stulen eller borttappad enhet, då detta ofta anses som den snskilt största risken att obehöriga ska komma över känslig information. Det finns dock ett antal dolda risker med smartphones som betydligt färre har i åtanke. TechWorld guidar dig till en bredare syn på vad mobil säkerhet kan innebära.


1. Avsiktlig eller oavsiktlig dokumentation.
Med kamera, videokamera och diktafon direkt i telefonen finns alla möjligheter att dokumentera det mesta som sker på en arbetsplats. Ibland kan det handla om så banala saker som att en medarbetare fotograferar något för skojs skull och av en händelse får med exempelvis en halvfärdig prototyp på något eller personer på väg till ett hemligt möte. Skickar han sedan upp fotot på Facebook eller sin blogg kan det få fatala konsekvenser.

Ett ännu större hot är den som medvetet smygfotograferar viktig information, spelar in planeringsmöten eller andra samtal. Det kan handla om en intern "spion" som planerar att sälja informationen vidare eller använda den i utpressningssyfte. En annan kategori av människor att vara vaksam på är besökare, mötesdeltagare, praktikanter och andra som tillfälligt befinner sig på arbetsplatsen. Denna typ av informationsstöld är givetvis väldigt svår att skydda sig helt från, men om man är medveten om riskerna kan man också planera bättre i förebyggande syfte var viktig information befinner sig rent fysiskt på arbetsplatsen.