kontrollrum-anto

Cert-EE har ett kontrollrum som är så hemligt att vi inte ens får
avbilda vyn genom fönstren. Här håller man koll på omvärlden i realtid.

Tentaklerna ute
Cert-EE fortsätter att utvecklas, men på sitt eget sätt – det finns inga fasta regler för hur en cert-organisation fungerar. Det är ett tentakeljobb, där det gäller för medarbetarna att ha känselspröt ute överallt, ett stort kontaktnät, helt enkelt. Man måste känna ansvariga på andra cert:ar, it-chefer, systemansvariga på stora företag och liknande.

Cert måste få in rapporter från alla dessa, till exempel om att en bank är under attack, och man måste kunna lämna ut sina misstankar och få respons. Det handlar om absolut förtroende. Kan man inte få verklig information från alla samhällsfunktioner kan man inte bilda sig en riktig uppfattning av verkligheten.

Det är också viktigt att man känner till landets historia. Vad hände i den här situationen förra gången? Hur reagerade främmande makt för 20 år sedan när de försökte samma sak?

Cert måste också sköta sin omvärldsbevakning av tillståndet i världen och i närområdet. En lands-cert som Cert-EE måste ha politiska försänkningar för att kunna veta vad som håller på att hända med landets kontakter med grannländerna.

Skarpa hjärnor
En cert är inget stort nätövervakningscentrum med en massa flimrande bildskärmar och folk som sitter och kontrollerar, utan den består av ett antal skarpa hjärnor som analyserar trender och uppmärksammar till exempel belastningar på inkommande fibrer och hos de viktigare finansinstituten. De ska sedan väga samman allt detta med den politiska situationen och försöka förutsäga om och när situationen kan bli kritisk.

Arbetet på Cert-EE fortsätter. Man har numera åtta anställda som ägnar sig åt att samla in händelser från omvärlden och att bygga upp motåtgärder. På hela myndigheten arbetar i dag fler än 60 personer. Resurserna är nu mycket större, och man har lärt av misstagen.

– Numera är vi i mitten av allt. Vi känner alla och vi vet allt. Vi kan hantera situationen, säger Anto Veldre.

99 procent sköter banken via nätet

77 % av Estlands befolkning använder internet regelbundet.
(Sverige: cirka 67 %)

99 % av alla privata banktransaktioner görs via internet.
(Sverige: cirka 51 %)

92 % av befolkningen gör sin självdeklaration via internet.
(Sverige: cirka 65 %)

100 % av estniska skolor är anslutna till internet.
Det här betyder att det naturligtvis är lockande för främmande makt att störa internet för att skapa missnöje i befolkningen och minska förtroendet för regeringens funktioner och de finansiella institutionerna.

Källa: Cert-EE, SCB och Skatteverket

Läs mer på nätet

Cert-EE:
www.cert.ee och www.ria.ee/28201

Fakta om e-Estland:
www.ria.ee/27525

Högintressanta lärdomar av händelserna 2007:
tinytw.se/lardomar

Natos cyberförsvarscenter CCD COE:
www.ccdcoe.org

Märkligt avslöjande av Radio Free Europe:
tinytw.se/avslojande