En ny undersökning utförd av Corenet Global och Newmark Knight Frank visar att hälften av de 30 multinationella företag som tillfrågats planerar att investera långsiktigt för att bygga eller utöka datacenter som de hanterar som en företagsenhet. Trots den kraftiga tillväxten av så kallad cloud computing de senaste åren så är det bara sex procent av företagen som valt att outtsourca hela sitt datacenter till molnet. Nästan en fjärdedel använder inte molnet alls. Dock säger 71 procent av de svarande att de har en del av sina datacenter i molnet.

I undersökningen framgår att det för företagen främst handlar om riskhantering och kontinuitet i verksamheten när de bestämmer var de ska lokalisera sina datacenter. De flesta föredrar att hantera datacenter internt och inte lägga ut funktionen. Låg risk, redundanta kraftkällor och tillgång till snabba fiberoptiska nät, är saker som majoritet av de svarande uppger vara avgörande för lokaliseringen. Den vanligaste anledningarna att bygga ut sitt datacenter är brist på befintlig kapacitet och företagets tillväxt.

Undersökningen visar att också att företagen i allt högre utsträckning vill konsolidera eller kombinera sina datacenter, men att några av de största orosmomenten är:

  • Tillväxten begränsas av kylkapacitet (5%)
  • Tillväxt och expansion begränsas av strömförsörjning (5%)
  • Framtida hyror upptrappning om hyrda centra (5%)
  • Behov av infrastruktur uppgraderingar (26%)
  • Katastrofåterställning begränsningar (26%)
  • Kostnad för omlokalisering (32%)
Planerar ditt företag att bygga eller utöka ert datacenter?
Det är inte längre tillåtet att rösta.