Fler och fler organisationer och företag funderar på hur de ska hantera så kallad big data, men många förstår egentligen inte vad begreppet innebär. Det finns ingen tydlig definition och företagen är förvirrade. Det menar Mandeep Khera, CMO på LogLogic, ett företag som specialiserat sig på skalbara loggar och säkerhetsintelligensplattformar (LSIP).

LogLogic har tillsammans med säkerhets- och undersökningsföretaget Echelon genomfört en undersökning som visar att 49 procent av de tillfrågade organisationerna funderar kring hur de ska hantera big data. Men endast 35 procent förstår exakt vad det innebär. Dessutom uppger nära sex av tio att deras organisation inte har de verktyg som krävs för att hantera big data.

- Vi kommer att se att fler företag kommer att hamna på efterkälken eftersom de inte kan hantera stora mängder information. Något som kommer bli allt viktigare i framtiden. Bara de två senaste åren skapades 90 procent av all data som finns idag, säger Mandeep Khera.

Den globala undersökningen bygger på svar från 207 svarande från olika branscher.