I takt med att Internetförbindelserna blir allt snabbare blir det allt mer möjligt, och lockande, att placera olika tjänster i molnet. Microsoft har nyligen lanserat ett betaprogram för en backuptjänst i molnet som baseras på Azure. Vi har gått med i betan och visar i den här artikeln med en liten film hur det fungerar.

Vi hade inga speciella förkunskaper annat än allmän kunskap om Windows Server och lyckades ta en backup och genomföra en återläsning på bara några minuter. Vi uppskattar speciellt enkelheten i installation och användande av tjänsten, men ogillar starkt att vi inte verkar kunna ta backup på allt som vi kan säkerhetskopiera vid en traditionell, lokal, säkerhetskopiering. Tex kan vi inte ta backup på våra Hyper-V VM eller System State på vår server.

Om tjänsten är begränsad till endast filservrar minskar förstås värdet på tjänsten dramatiskt. Vi får väl se hur det kommar att vara utformat i den skarpa versionen, men vi gillar inriktningen och bekvämligheten i att få en bra backuptjänst utan att behöva underhålla någon egen infrastruktur för backuphanteringen. Det är också lite synd att tjänsten bara fungerar för Windows Server 8 och inte för några äldre OS.

Vill du själv testa tjänsten och har en Windows Server 8 installerad som du kan testa lösningen med så gå med i betaprogrammet här: http://connect.microsoft.com/onlinebackup.