system-center-model

Båda licenserna för System Center 2012 ger tillgång till alla
åtta programmen – skillnaden att Datacenter-versionen gäller för ett obegränsat antal virtuella maskiner.

Tidigare gick det att köpa licenser till över hundra olika kombinationer av programmen i Microsofts System Center. De olika delarna gick att köpa separat eller kombinera efter behov och behag.

Nu är det annorlunda: serverversionen av System Center 2012 delas nu upp i två varianter, Standard och Datacenter, som båda innehåller licenser till alla åtta produkterna i System Center 2012: Configuration Manager, Endpoint Protection, App Controller, Service Manager, Virtual Machine Manager, Orchestrator, Operations Manager och Data Protection Manager.

Obegränsad licens
Skillnaden mellan varianterna är att Datacenter-paketet gäller för obegränsat antal virtuella maskiner. Det betyder att företag fortlöpande kan bygga ut privata moln utan att behöva dra på sig nya licenskostnader.


Daniel Widman, Relevo.

Förändringarna kan ses som ett sätt för Microsoft att genom pris och enklare licensstruktur positionera sig gentemot andra stora aktörer, som branschledande VMware.

Daniel Widman är System Center-expert på Relevo. Han tror att Microsofts prisbild kan påverka marknaden.

– Det positionerar Microsoft oerhört starkt. Med System Center får man ett kraftfullt paket som klarar betydligt mer än VMwares motsvarande produktpaket. Styrkan med System Center är inte en enskild produkt, utan flera produkter tillsammans.

Åtta gånger dyrare
Ulf Månsson är System Center-expert och ägare av konsultfirman Lumagate. Han håller med:

– Microsoft har en betydligt lägre prisbild gentemot motsvarande lösning med VMware. Det är alltid svårt att uppskatta hur stor den skillnaden är, men i snitt är det 8 gånger så stor kostnad med VMware än med Microsofts lösning.

Mikael Nyström är infrastrukturexpert på Truesec och Microsoft MVP inom Windows Server. Han tror också att VMware bör se över sin prissättning.


Mikael Nyström, Truesec.

– Prisbilden är ju sjukt sned. Microsoft dumpar priset på hela sin plattform, samarbetar mer med Citrix samtidigt som VMware gör tvärtom, gör det mycket dyrare. Dessutom hanterar VMware enbart sin egen plattform medan Microsoft hanterar både VMware, Xen, Hyper-V, det fysiska lagret och det virtuella lagret.

– Det blir ju som att jämföra en trerätters middag med ett glas vin, där vinet är dyrare än hela middagen, inklusive vin. Helt ärligt har jag ingen aning om hur VMware tänker här, men det känns lite som Novell gjorde för många år sedan, det vill säga att man är så säker på sina kunder att man iskallt räknar med att inte tappa så många, säger Mikael Nyström.

Daniel Widman tror att paketeringen kan leda till att fler får upp ögonen för de olika delarna i System Center.


Ulf Månsson, Lumagate.

– Microsoft vill helt enkelt öka användandet av fler produkter inom System Center-familjen, och det tycker jag är bra. I dagsläget tror jag många inte är medvetna om att man har möjlighet till andra produkter inom System Center, och missar således funktionalitet som man kanske saknar.

– Det Microsoft vill göra är att skapa en plattform för hantering av Datacenters, alltså ett helhetsgrepp kring systemadministration. I tidigare versioner av System Center fanns det ingen klar koppling mellan produkterna, och det var svårt att verkligen se nyttan med att använda sig av hela System Center-sviten, säger Ulf Månsson på Lumagate.

Office-paket för nördar
Mikael Nyström menar att Microsoft vill att användarna ska använda rätt program till rätt uppgift.

– Den främsta anledningen till att man gör det är av samma skäl som man tidigare kunde se i Office, innan Office blev ett paket. Det fanns folk som använde Excel för att skriva böcker och det fanns folk som använde Word för att skapa kalkyler, därför att det fanns en merkostnad och ett krångel i att behöva installera alla olika program. Så principen är enkel, man vill skapa ett slags Office-paket för nördar, på det sättet har ju alla kunder samtliga verktyg för att bygga det man behöver. Då slipper man kanske se alla dessa mystiska lösningar och i stället används rätt verktyg till rätt sak.

Vad tycker du om nya licensformen för System Center?
Det är inte längre tillåtet att rösta.