Barnaby Jack, säkerhetsforskare på McAfee har lyckats snappa upp trådlösa signaler som sänds ut av pacemakers, insulinpumpar och defibrillatorer. Dessa implantat är helt avgörande för att vissa människor med kroniska sjukdomar ska kunna leva ett hyfsat normalt liv.

Många av dessa implantat förses med små mottagare för att lättare kunna ställas in, övervakas och kontrolleras. Barnaby Jack har lyckats snappa upp de signaler som sänds och manipulera en insulinpump från en känd tillverkare till att dumpa hela behållaren med insulin på en och samma gång. Den stora dosen av insulin skulle med stor sannolikhet vara dödlig för offret. Han upptäckte också ett sätt att stänga av funktioner i pumpen som gör att det vibrerar när insulin levereras.

- Det skulle vara svårt för dem att ens förstå vad som händer", säger han till BBC.

Barnaby Jack vill inte berätta något om hur han gick tillväga för att snappa upp signalerna men menar att radiolänkar på medicinska implantat skapar en stor attackyta.

- De har låg effekt och och har väldigt lite kod på sig så finns det ingen riktig plats för kryptering eller autentisering, säger han.

Professor Kevin Fu, vid University of Massachusetts Amherst, har också funnit att det är möjligt att snappa upp en signal som styr funktionen hos defibrillatorer. Under sin forskning har Kevin Fu upptäckt att implanterade defibrillatorer testas med hjälp av en särskild radiosignal när den först placeras inuti en patient. Signalen slås på och av enheten. Laborationer avslöjade att det var möjligt att snappa upp denna signal och stänga av defibrillatorn.