Arbetet med att utveckla öppna drivrutiner för diverse grafikprocessorer pågår för fullt och nästa Linuxkärna kommer sedvanligt rymma mängder av nyheter.

Ett av de mest uppseendeväckande gpu-projekten är ändå drivrutinen för enkortsdatorn Snapdragon som kommer från Qualcomm.

Chefsutvecklare för grafikdrivrutinen för Snapdragon är nämligen utvecklaren Rob Clark som jobbar på konkurrenten Texas Instruments.

Utvecklingen gör Rob Clark på sin fritid och anledningen till att valet föll på Qualcomm och Snapdragon uppges vara att Rob Clarks tillgång till hemlig information om Texas Instruments egna produkter gör att han inte blir en lämplig kandidat att plocka fram öppen källkod för de kretsuppsättningarna.

Rob Clark uppger att han driver projektet på hobbybasis och att det inte har någon som helst koppling till Texas Instruments.

Två månader efter starten har drivrutinen nått ett stadie då den går att använda men att funktioner fortfarande måste falla på plats för att få 2d och 3d-accelerering att fungera.