Med mängder av solceller och mikrovågssändare kan satelliter förse vårt elnät med hundratals megawatt direkt från solen. Bild: John Mankins.

Att vi med hjälp av satelliter i omloppsbana bör kunna ta tillvara på solenergi har diskuterats länge, men kostnader och komplexitet har hittills gjort det omöjligt att genomföra. Ett nytt förslag har dock bedömts vara så pass realistiskt att Nasa finansierar en ett år lång proof-of-conceptstudie för att se om det kan vara genomförbart i praktiken.

Satelliten som kallas SPS-Alpha (Solar Power Satellite via Arbitrarily large Phased Array) ska använda ett stort antal individuellt styrbara speglar som kan fånga upp och rikta solljuset in mot ett antal solceller i satellitens botten. Elektriciteten som genereras omvandlas därefter till lågintensiva mikrovågor som skickas ner Jorden där de tas emot och leds ut på elnätet.

Enligt John Mankins på Artemis Innovation Management Solutions som lagt fram förslaget hävdar att en sådan satellit skulle kunna leverera tiotals till hundratals megawatt till Jorden.