När Googles lagringstjänst släpps blir det antagligen utan de säkerhetsfunktioner som företagen önskar. 

Ryktet säger att Google släpper sin efterlängtade molnlagringstjänst någon gång under nästa vecka, som främst kommer att rikta sig till privatpersoner och kanske mindre företag.

Problemet är bara att Google till skillnad från existerande lagringstjänster så som Dropbox och Box är en gigant med många andra redan etablerade tjänster.

- Om inte Google gör det lätt att specifikt blockera den tjänsten kan det bli svårt att undgå Google Drive, eftersom en blockering av lagringstjänsten även påverkar Googles övriga tjänster, säger Frank Gillett, analytiker på Forrester Research till Network World.

Det kluriga för it-avdelningen blir med andra ord att hålla ordning på användarna som gärna väljer en och samma tjänst för både privat och arbetsrelaterad data.

Utan möjligheten att knyta lagringstjänsten till existerande säkerhetslösningar så som kryptering och lösenordskrav i enlighet med företagets säkerhetspolicys blir Google Drive därför inte särskilt attraktiv för företagsanvändaren. Hittills har inte många lagringsaktörer gjort något åt detta vilket tvingar företagen att välja tredjepartslösningar.

Först när Google integrerar en sådan lösning i sin lagringstjänst kan sökjättens lagringslösning börja tilltala företagsanvändaren och det tros inte hända riktigt ännu.