Effektiva angrepp via sociala medier nämns som en stark trend. I samband med undersökningen har Websense samarbetat med Facebook för att undersöka alla länkar som det sociala nätverkets användare klickar på. Websense har alltså haft full insyn i innehållet och trafiken på Facebook.

Det visade sig att 43 procent av länkarna innehöll strömmande media. Just strömmande media i form av virala filmer, enkäter, erbjudanden, spel och liknande har varit flitigt använt av bedragare de senaste åren.

De kriminella spelar på människors naturliga nyfikenhet att klicka på något som verkar intressant. Ett annat angreppssätt som också utnyttjar den mänskliga faktorn är så kallad social engineering, som också ökar enligt undersökningen.

- Traditionella försvar fungerar helt enkelt inte längre. Organisationer behöver ett realtidsförsvar som djupt analyserar såväl inkommande innehåll på varje webbplats och e-postsserver samt utgående överföring av känslig data, säger Charles Renert, vice vd för forskning och utveckling på Websense, till Net Security.

Websense menar att en typisk attack idag sker i tre steg. Först ett enkelt men effektivt angrepp via sociala medier, följt av svårupptäckt plantering av skadlig kod och slutligen en sofistikerad stöld och överföring av data.

- Eftersom den nya generationens angripare använder flera angreppssätt och hot mot sina offer, är det enda skyddet en lösning som förstår hela hotets livscykel och kombinerar data från varje fas för att skydda sig mot dem, menar Charles Renert.

Andra intressanta resultat i undersökningen är att arbetet med att ta ner spam-botnät verkar ha rönt vissa framgångar. Under 2011 minskade andelen spam av det totala antalet mail med tio procent, från 84 procent till 74 procent.

Antalet skadliga webbplatser har däremot ökat och hela 82 procent av dem finns på infekterade värdar. Om flertalet värdar för moln, hosting och lagringstjänster har infekterade webbplatser innebär det att tilliten till dessa minskar, vilket enligt Websense kan få allvarliga konsekvenser för handel och kommunikation.