Med syre som reagent i stället för tungmetaller i batterierna hoppas IBM bygga batterier som låter elbilen köra betydligt längre än i dag. Bild: IBM Research.

En stor begränsning i dagens elbilar är att litiumjonbatterierna endast tar bilen ungefär åtta mil innan laddsladden måste plockas fram. I slutet av 2013 ska IBM ha ett första litium-luft-baserat prototypbatteri klart som lovar elbilen tio gånger bättre räckvidd.

Litium-luft-baserade batterier bygger på att använda syre i stället för tungmetaller vilket bland annat ger högre energitäthet, men har hittills bara kunnat datorsimuleras. Svårigheten har varit att hitta elektroder och elektrolyter stabila nog att fungera i uppladdningsbara batterier.

Nyckeln till att teorin nu kan förverkligas ligger i att IBM får hjälp från de två japanska bolagen Asahi Kasei Corporation och Central Glass. Bolagen ansluter sig nämligen till The Battery 500 Project som bildades 2009 av IBM Research. Initiativets mål är att elbilar ska kunna rulla mer än 500 miles, eller 800 kilometer, per laddning.

Forskningen ska bedrivas vid IBM Research i Kalifornien, USA. En första kommersiell modell tros vara klar cirka 2020.