Fakta
Namn: Mattias Lind
Ålder: 39.
Bor: Ludvika.
Jobb: Databasspecialist på Fandes Sverige AB.
Utbildning: Ingen akademisk.
Andra intressen: Familjen, hunden och westernskytte.
Bäst just nu: SQL Server 2012, och att sommaren är på väg.
Sämst just nu: Att dygnet bara har 24 timmar.
Ser fram emot: Att få skriva klart boken jag håller på med.

Hur gick det egentligen till när du blev Microsoft MVP, Most Valuable Professional, inom SQL Server?

– Man får först ett brev som berättar att man blivit nominerad. Sen får man ett frågeformulär där man berättar lite om sig själv och vad man har gjort och därefter är det en grupp hos Microsoft som avgör om det man gjort för communityn räcker för att man ska tilldelas statusen MVP. Man kan inte gå och tänka att man ska bli MVP, det skulle vara som att göra en film med målsättningen att få en Oscar. Det är ett erkännande att man faktiskt gjort något bra som man delat med sig av.

Hur kändes det?

– Jag är helt exalterad, det är ett erkännande från Microsoft att man gör något bra för communityn runt produkten som man är intresserad av. Man får enorma möjligheter att kunna titta på framtiden, därför får man skriva på massor av papper och tystnadsplikter. På Summit-mötet fick jag reda på massor av saker som man inte får prata om.

– Men jag kan väl lugnt säga att framtiden känns lättare och ljusare när man har en vision om var den kommer att hamna. En stor fördel är att man får ett enormt kontaktnät. Just SQL-gruppen är väldigt familjär. Jag som förstagångsdeltagare kände mig välkommen redan från början. Det var inga frågor om hur länge jag varit MVP. Jag är en mvp nu, och det var det som räknades.   

Kan du berätta lite för oss nyfikna hur stort ett MVP Summit är?

– Konferensen höll på i fyra dagar, totalt var vi några tusen deltagare. SQL-gruppen var ett par hundra personer och från Sverige var vi ett trettiotal MVP:er. Vi i Sverige är duktiga, i MVP per capita skulle jag tro att vi är bland de bästa nationerna.

– Hela dagarna består av föreläsningar och interaktiva sessioner. Det är så klart mest spännande när man får vara med och diskutera produkter eftersom man som MVP på många sätt kan vara med och påverka hur en produkt utvecklas. Det är ett stort förtroende som ligger bakom, både att de lyssnar på oss och att de avslöjar strategier som ligger flera år framåt i tiden.

– Konferensen var så stor att Microsoft hyrde hela Centurylink Field för avslutningsfesten, där vi hade massa aktiviteter. Det är ju en syn för gudarna att se massa nördar som oss leka med fotbollar på ett stort stadion.

När började du intressera dig för datorer och teknik?

– Jag har väl alltid varit intresserad. I högstadiet fick vi lattja med Compis-datorer och jag lärde mig att programmera i Pascal. Vi hade en engagerad lärare som lät oss komma och leka på kvällarna också. Det som lockade mig var att det var lätt att skapa saker och att lösa olika problem.

– Att jag började arbeta med det var en slump. Jag hade tänkt bli polis, men började arbeta lite på Försäkringskassan. Då hade de bara en stordatormiljö och en pc stående. Där byggde jag en liten databaslösning för att hantera arbetsskadeanmälningar, och då insåg jag att det var kul.

Och sen fortsatte det?

– Ja, mellan 1992 och 1994 var jag projektanställd på flera olika ställen, bland annat Försäkringskassan, ABB, ett elbolag och en bilfirma. Sedan arbetade jag åt några konsultbolag innan jag startade eget 2002. I dag konsultar jag hälften av tiden och levererar utbildning andra hälften.

Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

– Det är ganska olika. Jag håller ju i utbildningar hälften av tiden och då står jag i ett klassrum och pratar hela dagarna. Sen jobbar jag med kunduppdrag och då handlar det ofta om arbete med dataplattformar, och då främst standardiseringar och problemlösningar och att bygga centrala datalager, men också att agera mentor och svara på frågor.

Vad är det bästa med att vara egen företagare?

– Det är att man får jobba så mycket eller lite man vill. Man behöver inte fråga om lov om man vill vara ledig, och det är ingen som ifrågasätter om man vill jobba dygnet runt i en period. Jag bor ju i Dalarna men tillbringar åttio procent av arbetstiden i Stockholm. Hotellkvällarna kan man ju lösa på olika sätt och då har jag kommit underfund med att det kan vara nyttigare att sitta och jobba med kunduppdrag så att jag kan få några dagar över senare och inte behöver vara borta från hemmet lika mycket.

Vad tycker du är viktigt för it-avdelningar att tänka på i framtiden?

– Jag tror att man måste lära sig mer om själva grundplattformen, hur infrastrukturen funkar. Ska man vara utvecklare är det viktigt att man känner till administrativa områden. Exempelvis behöver de Dotnet-utvecklare vi har i dag lära sig mer om infrastruktur, säkerhet och hur datalagret fungerar. Man måste förstå hur kommunikation fungerar i stället för att bara förlita sig på de färdiga objekt som finns.

På samma sätt behöver också de som jobbar med drift och administration skaffa en större förståelse för den andra sidan och hur utveckling går till. På så sätt kan man överlappa glappet.

Finns det några problem eller feltänk du ofta stöter på ute hos företag?

– Jag tycker att utvecklarorganisationen glömmer bort databasen lite. Man bygger en databas men tänker inte riktigt på hur man bygger den, utan prioriterar applikationsutveckling framför databasutveckling. Alla som jobbar med databaser vet att man måste fokusera mer på databasmodellen, än att bara sitta och skapa en databas som är en kopia av objektmodellen.

– Jag försöker missionera mycket för databasmodellering, det vill säga normalisering, generalisering och denormalisering, och hur man designar effektiva databaser. Även på drift- och administrationssidan behövs det mer kunskap om Microsoft SQL Server. Det är ju lika vanligt med databasserver som med filserver i dag. Alla produkter från Microsoft är ju direkt eller indirekt beroende av en databasserver.

Vilka stora förändringar förutspår du?

– Molntjänster kommer bli tongivande. Allt kommer att finnas i molnet om ett par år. Tittar man på SQL Azure, som har en releasecykel på tre månader, är chansen stor att ny funktionalitet blir tillgänglig tidigare än man kan se det i SQL Server, där vi har en releasecykel på två till tre år.

Finns det något du skulle vilja jobba mer med i framtiden?

– Det känns som att jag har hittat rätt, så jag vill göra mer av det jag gör nu. Men det vore kul att lyfta rollen som mentor kring arkitektur. Jag har många idéer kring hur man kan utnyttja den här produkten ytterligare. Jag har bland annat designat en lösning för ett stort säkerhetsbolag där man kan låta användare utifrån att ansluta med en säker autentisering och nå rapporter med kundrelevant data. Lösningen består av en webbserver och SQL Server i flera roller, Database Engine, Reporting Services och Integration Services. Det skulle jag vilja implementera på fler ställen.