Forskarna visar upp en solcellsbestyckad glasskiva som ytbehandlats med ett lager nanokristaller. Foto: Dietmar Quistorf/USC.

Vid University of Southern California i USA har forskare utvecklat en ledande vätska innehållande fyra nanometer stora solcellskristaller av halvledarmaterialet kadmiumselenid. Det innebär att det på ett knappnålshuvud ryms fler än 250 miljarder solceller som antingen kan tryckas eller målas på en yta.

- Precis som du trycker en tidning kan du också trycka solceller, menar Richard L. Brutchey, professor i kemi på USC.

Tidigare försök på området har resulterat i vätskor som tillfört isolerande egenskaper till kristallerna, men den nya syntetiska vätskan har i stället gett ledande egenskaper.

Materialet ska även kunna appliceras på de flesta plastytor men eftersom kadmium är giftigt ska forskarna nu försöka bygga nanokristaller av alternativa material. En kommersiell produkt är med andra ord fortfarande flera år bort.

Arbetet har publicerats i tidskriften Dalton Transactions.